Sijoitusrahastoihin 10 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 10 miljoonaa euroa uuttaa pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 117 miljardia euroa.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, lähes 100 miljoonaa euroa. Myös vaihtoehtoiset rahastot ja yhdistelmärahastot keräsivät uusia pääomia. Sen sijaan pitkän koron rahastoista ja osakerahastoista lunastettiin sijoituksia. Vuoden alusta lukien vaihtoehtoiset rahastot ovat keränneet eniten uusia sijoituksia. Tänne luetaan muun muassa kiinteistö- ja asuntorahastot, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana.

milj. EUR

Nettomerkinnät

heinäkuu 2018

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.7.2018

Osakerahastot

-48

-404

44 607

Yhdistelmärahastot

30

251

22 927

Pitkän koron rahastot

-97

-771

30 423

Lyhyen koron rahastot

99

458

14 473

Vaihtoehtoiset rahastot

26

473

4 738

YHTEENSÄ

10

7

117 167

Heinäkuussa tasapainoiltiin kauppasodan ja hyvien talouslukujen ristiaallokossa. Yhdysvaltojen ja EU:n osalta kauppasodan uhka hälveni ainakin toistaiseksi, kun Jean-Claude Juncker ja Donald Trump tapasivat sopuisissa merkeissä Washingtonissa. Kiinaa kohtaan Trump on sen sijaan yhä aggressiivisempi ja on uhkaillut jopa satojen miljardien dollareiden tulleilla.

Yhdysvalloissa talous porskuttaa vahvasti, yli neljän prosentin vuosivauhdilla. Eniten kasvuun vaikutti toisella kvartaalilla yksityinen kulutus, johon lienee vaikuttanut etenkin veroleikkaukset ja hyvä työllisyystilanne. Investoinnit sen sijaan supistuivat. Euroalueella talouskasvu hiukan hidastui, mutta on vielä hyvässä reilun kahden prosentin vuosivauhdissa.

Hyvien talouslukujen myötä osakekurssit olivat myötätuulessa euroalueella ja Yhdysvalloissa. Aasian pörsseissä näkyy sen sijaan selvemmin kauppasodan aiheuttamat huolet. Shanghain pörssi on ollut alamäessä vuoden alusta asti, joka heijastelee laajemminkin pelkoja Kiinan talouden heikkenemisestä. Kiinan valuutta juan on heikentynyt suhteessa Yhdysvaltojen dollariin, mikä on osaltaan lieventänyt kiinalaistuotteille asetettujen tuontitullien vaikutusta niiden hintoihin.

”Yritysten tulosten kasvu on ollut niin vahvaa, että osakekurssien noustessa hitaammin osakkeiden arvostustaso on laskenut lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa. Osakkeita ei siis voida pitää erityisen kalliina, jos ei nyt halpoinakaan. Epävarmuus kauppasodasta on aiheuttanut kuitenkin sen, että varoja on siirretty rahamarkkinoille odottamaan selkeämpiä aikoja”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Kyseinen rahastoluokka ylsi myös parhaaseen euromääräiseen vuosituottoon 14,6 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,1). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

heinäkuu 2018

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.7.2018

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi

4

-312

5 527

5,4 %

Pohjoismaat

-9

-244

4 364

0,6 %

Eurooppa

-38

-624

7 346

4,2 %

Pohjois-Amerikka

35

469

6 339

14,6 %

Japani

1

93

1 122

11,8 %

Tyynenmeren alue

-10

10

445

6,9 %

Kehittyvät markkinat

-17

-93

6 528

2,3 %

Maailma

-13

315

11 523

8,8 %

Toimialarahastot

-1

-19

1 414

11,3 %

YHTEENSÄ

-48

-404

44 607

Pitkän koron rahastoista eniten varoja lunastettiin euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 214 miljoonaa euroa. Globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot puolestaan keräsivät 114 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kuitenkin euroalueen valtionlainoihin sijoittavat rahastot 0,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat (Sharpe 12 kk 1,0).

milj. EUR

Nettomerkinnät heinäkuu 2018

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.7.2018

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-214

-286

5 662

0,9 %

Luokitellut yrityslainat EUR

0

-360

10 495

0,1 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-19

-499

2 278

0,3 %

Valtioriski maailma

4

6

165

-4,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

114

481

5 920

-1,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

6

-198

2 418

-1,0 %

Kehittyvät markkinat

12

84

3 486

-1,6 %

YHTEENSÄ

-97

-771

30 423

Rahastoraportti, heinäkuu 2018

Markkinakatsaus, heinäkuu 2018


Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 kotitaloudella, on rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa kotitaloutta kohden.

Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli heinäkuun lopulla yhteensä 475 kpl.