Sijoitusrahastoihin 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuun aikana. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin laski 593 miljoonaa euroa epäsuotuisan markkinakehityksen vuoksi. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 74,5 miljardia euroa.

Tammikussa eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 228 miljoonaa euroa. Sen sijaan korkorahastoista pääomia lunastettiin: lyhyen koron rahastoista 160 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 133 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-tammikuu 2014 Pääoma 31.1.2014
Osakerahastot 73 73 27 708
Yhdistelmärahastot 228 228 10 955
Pitkän koron rahastot -133 -133 22 262
Lyhyen koron rahastot -160 -160 12 012
Vaihtoehtoiset rahastot 10 10 1 593
Yhteensä 19 19 74 530

Keskeiset osakeindeksit laskivat tammikuussa kautta linjan. Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen pääoman arvo laski yhteensä 807 miljoonalla eurolla. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti myös jo toisesta määrällisen elvytyksen asteittaisesta vähentämisestä, minkä vuoksi kehittyvien markkinoiden valuutat heikkenivät voimakkaasti suhteessa dollariin pääomavirtojen käännyttyä kiristyneen likviditeetin vuoksi. Suuntaus näkyy myös kehittyvien talouksien osake- ja velkakirjamarkkinoilla. Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin tammikuussa 183 miljoonaa euroa ja rahastojen arvot laskivat yhteensä 296 miljoonaa euroa.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-tammikuu 2014 Pääoma 31.1.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -11 -11 4 456 18,1 %
Pohjoismaat 20 20 3 268 15,0 %
Eurooppa 33 33 5 222 12,7 %
Pohjois-Amerikka 146 146 2 969 19,3 %
Japani 15 15 506 18,1 %
Tyynenmeren alue 2 2 257 2,2 %
Kehittyvät markkinat -183 -183 4 981 -8,7 %
Maailma 45 45 5 160 14,2 %
Toimialarahastot 7 7 888 12,5 %
Yhteensä 73 73 27 708

”Pitkään jatkuneen nousun jälkeen osakemarkkinoilla nähtiin nyt korjausliike. Koska keskuspankkien elvytys jatkuu kuitenkin mittavana ja odotukset talouden positiivisesta kehityksestä länsimaissa ovat vahvistuneet, nähdään osakkeet edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Korkosijoittajan kannalta vuosi 2014 alkaa haastavasti, kun korkotasot ovat hyvin alhaiset”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Parhaiten tuottava osakerahastoluokka vuoden aikajänteellä mitattuna oli Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka 19,4 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,5).

Osakemarkkinoiden heilunnan vuoksi sijoittajat siirsivät sijoituksiaan turvasatamina pidettyihin kohteisiin, kuten USA:n ja Saksan valtion lainoihin. Tämän vuoksi pitkät korot kääntyivät laskuun ja rahastojen arvo kasvoi tammikuussa yhteensä 229 miljoonalla eurolla. Suurinta arvonnousu oli euroalueen valtionlainoihin sijoittavissa rahastoissa (93 milj. EUR) ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa (84 milj. EUR). Sen sijaan kehittyville markkinoille sijoittavien pitkän koron rahastojen arvo laski 20 miljoonalla eurolla.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi tammikuussa parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,3.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-tammikuu 2014 Pääoma 31.1.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -96 -96 4 902 3,3 %
Luokitellut yrityslainat EUR 87 87 8 232 4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -185 -185 2 169 8,1 %
Valtioriski maailma -12 -12 240 -7,3 %
Luokitellut yrityslainat maailma 86 86 3 707 1,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 22 22 1 412 3,3 %
Kehittyvät markkinat -36 -36 1 600 -7,7 %
Yhteensä -133 -133 22 262

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat