Sijoitusrahastoihin 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuun aikana. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi 98 miljoonalla eurolla ja oli kuun lopussa yhteensä 77,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 572 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoista pääomia lunastettiin nettomääräisesti 530 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 194 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, maaliskuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2014 Pääoma 31.3.2014
Osakerahastot -530 -295 28 427
Yhdistelmärahastot 194 658 11 589
Pitkän koron rahastot 572 977 23 510
Lyhyen koron rahastot -8 -253 11 991
Vaihtoehtoiset rahastot -9 10 1 579
Yhteensä 220 1 097 77 095

Ukrainan kriisin kärjistyminen hermostutti sijoittajia. Venäjälle sijoittavista osakerahastoista lunastettiin maaliskuun aikana noin 180 miljoonaa euroa pääomia, Venäjän osakeindeksit putosivat rajusti ja rupla heikkeni. Geopoliittiset kytkökset Venäjälle, sijoittajien epävarmuus ja heikko talouskasvu rasittivat myös Suomen ja Euroopan osakerahastoja. Suomeen sijoittavista osakerahastoista lunastettiin 266 miljoonaa euroa ja Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista 290 miljoonaa euroa. Sen sijaan USA:n osakemarkkinat nauttivat tietynlaisesta turvasatamastatuksesta ja yhdysvaltalaisosakkeiden nousutrendi jatkui. Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot keräsivät nettomerkintöinä lähes 100 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, maaliskuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2014 Pääoma 31.3.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -266 -290 4 462 21,4 %
Pohjoismaat 30 41 3 492 16,7 %
Eurooppa -290 -129 5 323 14,4 %
Pohjois-Amerikka 99 287 3 224 12,7 %
Japani 4 32 502 0,1 %
Tyynenmeren alue -1 -3 257 -4,1 %
Kehittyvät markkinat -185 -420 4 808 -9,2 %
Maailma 15 97 5 396 10,5 %
Toimialarahastot 63 91 963 10,1 %
Yhteensä -530 -295 28 427

”Huonot uutiset Ukrainasta hallitsivat maaliskuussa markkinatunnelmia, mutta toisaalta samaan aikaan saatiin myös useita positiivisia signaaleja. Yhdysvalloissa makrotalouden fundamentit ja yritysten hyvät tulokset pitävät yllä positiivisia odotuksia talouden kasvun jatkumisesta”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 21,4 prosentin vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,49). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 335 miljoonaa euroa. Matalassa korkoympäristössä myös korkeamman riskin yrityslainat kiinnostavat sijoittajia: euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot keräsivät 40 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi maaliskuussa parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, maaliskuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2014 Pääoma 31.3.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 71 72 5 148 3,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR 335 641 8 760 3,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 40 -80 2 306 9,1 %
Valtioriski maailma -24 -40 210 -10,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma 88 297 3 903 -0,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 15 53 1 472 4,4 %
Kehittyvät markkinat 46 33 1 711 -6,9 %
Yhteensä 572 977 23 510