Sijoitusrahastoihin 279 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuun aikana nettomääräisesti 279 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen, 101,2 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 758 miljoonaa euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen.

​Eniten uutta pääomaa keräsivät osakerahastot, joihin sijoitettiin 140 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 138 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 123 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 13 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin lyhyen koron rahastoista, joista lähti sijoituksia nettomääräisesti 135 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

elokuu

2016

Nettomerkinnät, tammi-elokuu

2016

Pääoma 30.8.2016

Osakerahastot

140

-782

35 955

Yhdistelmärahastot

123

372

19 112

Pitkän koron rahastot

138

355

30 204

Lyhyen koron rahastot

-135

661

13 347

Vaihtoehtoiset rahastot

13

578

2 609

Yhteensä

279

1 184

101 227

Elokuussa rauhattomat markkinat tyyntyivät. Osakemarkkinoiden pohjakosketus Brexitin jälkeen tasaantui ja kehittyvien markkinoiden talouskasvu on ollut piristymään päin. Tuloskausi vastasi suurin piirtein odotuksia – tosin sen jälkeen, kun odotuksia hieman laskettiin. Suomen talouden tila on varovaisesti osoittanut kasvuun palaamisen merkkejä. Osakerahastoissa tilanteen rauhoittuminen on näkynyt uusina sijoituksina. Kokonaisuutena kulunut vuosi on kuitenkin ollut osakerahastojen osalta varsin mollivoittoinen.

”Vuosi on ollut varsin draamarikas niin talousuutisten kuin sitä seuraavien markkinareaktioiden vuoksi. Rahastosäästäjän hyvin hajautettu salkku ja pitkä sijoitushorisontti vähentävät äkillisten markkinaliikkeiden vaikutuksia”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät, yhteensä 115 miljoonaa euroa, kohdistuivat kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Eniten lunastuksia tehtiin Japaniin sijoittavista rahastoista, 111 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 13,5 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Suomeen sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 0,73). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

elokuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-elokuu

2016

Pääoma 30.8.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

1

-350

4 873

13,5 %

Pohjoismaat

-11

-114

3 531

9,1 %

Eurooppa

18

-553

5 850

0,5 %

Pohjois-Amerikka

85

60

5 418

9,0 %

Japani

-111

-192

806

5,3 %

Tyynenmeren alue

-1

-29

227

8,5 %

Kehittyvät markkinat

115

68

5 098

11,1 %

Maailma

31

247

8 705

7,0 %

Toimialarahastot

12

81

1 445

9,0 %

Yhteensä

140

-782

35 955

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa virtasi etenkin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, 70 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi kehittyviin markkinoihin sijoittava rahastoluokka 9,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 2,3).

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

elokuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-elokuu

2016

Pääoma 30.8.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

7

-299

6 464

6,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-24

-154

10 349

4,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

19

-257

2 851

6,0 %

Valtioriski maailma

1

-7

179

6,9 %

Luokitellut yrityslainat maailma

70

855

5 383

6,1 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

8

-21

2 627

5,9 %

Kehittyvät markkinat

57

238

2 351

9,2 %

Yhteensä

138

355

30 204

Rahastoraportti, elokuu 2016
Markkinakatsaus, elokuu 2016

Lisätiedot:
Analyytikko Valtteri Vuorio, puh 020 793 4260
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 31 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli elokuun lopussa yhteensä 463 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat