Sijoitusrahastoihin 300 miljoonaa uutta pääomaa marraskuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa uutta pääomaa nettomääräisesti 300 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopussa jälleen uuteen ennätykseen, 74,6 miljardiin euroon. Kuluvan vuoden aikana sijoitusrahastoihin on sijoitettu nettomääräisesti yhteensä 4,3 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa keräsivät yhdistelmärahastot, joihin sijoitettiin 270 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät olivat 86 miljoonaa euroa. Osakerahastoista puolestaan lunastettiin nettomääräisesti 80 miljoonaa euroa, mikä johtuu kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen 194 miljoonan euron nettolunastuksista. Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot keräsivät molemmat noin 80 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR Nettomerkinnät, marraskuu 2013 Nettomerkinnät, tammi-marraskuu 2013 Pääoma 30.11.2013
Osakerahastot -80 2 641 28 235
Yhdistelmärahastot 270 12 10 622
Pitkän koron rahastot 86 183 22 350
Lyhyen koron rahastot 19 1 268 11 866
Vaihtoehtoiset rahastot 5 169 1 527
Yhteensä 300 4 273 74 600

Marraskuun alussa Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkonsa ennätyksellisen alhaalle, 0,25 prosenttiin. Korkotason odotetaan pysyvän matalana vielä pitkään. Korkosijoittajalle matalien korkojen ympäristö on haasteellinen ja tuottoja etsitäänkin korkeamman riskin yrityslainoista sekä osakkeista.

USA:ssa makrotalouden luvut olivat marraskuussa odotettua vahvempia, mikä on lisännyt odotuksia keskuspankin elvytyksen vähenemisestä ensi vuoden alkupuolella. Teollisuuden vahva luottamus ja parantuneet työllisyysluvut yllättivät positiivisesti. Sekä USA:n valtion lainojen pitkät korot että keskeiset osakekurssit nousivat marraskuussa.

Kehittyvät, vaihtotaseeltaan alijäämäiset maat, ovat olleet paineessa USA:n keskuspankin likviditeettiin vähentämispäätöksen lähestyessä. Osa kehittyvistä maista on nojannut rahoitustarpeissaan edulliseen ulkomaiseen pääomaan, jota on ollut runsaasti tarjolla länsimaisten keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vuoksi. Kiristyvät likviditeettinäkymät ovat kuitenkin heikentäneet kehittyvien alijäämämaiden valuuttoja suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja nostaneet niiden korkoja. Toisaalta heikompi valuutta tukee maiden vientiä ja sijoitusten arvostukset ovat aikaisempaa edullisemmalla tasolla. Markkinoiden hermostuneisuus näkyy kehittyviin maihin sijoittavissa osake- ja korkorahastoissa, joiden arvonkehitys, nettomerkinnät ja tuotot ovat kehittyneet heikosti.

Marraskuussa kehittyvien maiden osakekurssit kehittyivät heikosti, ja kyseisten rahastojen arvonmuutos oli 83 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 194 miljoonaa euroa. Kehittyvien talouksien ongelmat näkyvät myös rahastojen tuottotasoissa, jotka ovat tänä vuonna jääneet selvästi jälkeen muista osakerahastoista.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, marraskuu 2013 Nettomerkinnät, tammi-marraskuu 2013 Pääoma 30.11.2013 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -61 -274 4 653 30,3 %
Pohjoismaat -46 413 3 254 24,1 %
Eurooppa 83 638 5 231 19,5 %
Pohjois-Amerikka 78 831 2 733 23,8 %
Japani 11 357 500 24,4 %
Tyynenmeren alue -2 11 269 9,7 %
Kehittyvät markkinat -194 -314 5 607 0,7 %
Maailma 54 1 276 5 129 19,9 %
Toimialarahastot -3 -297 858 15,5 %
Yhteensä -80 2 641 28 235

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka 30,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,2). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista menestyi marraskuussa vahvimmin euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,6 prosenttia ja Sharpen luku 3,7. Monia eri toimialoja edustavat yritykset ovat hankkineet Euroopan velkakirjamarkkinoilta runsaasti uutta rahoitusta tuleviin tarpeisiinsa. Tämä on tarjonnut sijoittajille hyviä vaihtoehtoja muutoin matalien korkojen aikana.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, marraskuu 2013 Nettomerkinnät, tammi-marraskuu 2013 Pääoma 30.11.2013 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 133 972 5 171 2,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR 38 -70 7 911 3,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 183 464 2 360 9,6 %
Valtioriski maailma -17 -97 251 -8,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma -15 -532 3 565 0,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -38 -18 1 357 4,3 %
Kehittyvät markkinat -199 -536 1 735 -6,6 %
Yhteensä 86 183 22 332

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat