Sijoitusrahastoihin 3,2 miljardia euroa uutta pääomaa vuonna 2023 – Pääomien yhteenlaskettu määrä kasvoi edellisvuodesta yli 15 miljardilla

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2023 yhteensä 3,2 miljardia euroa uutta pääomaa.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli joulukuun lopussa 149 miljardia euroa.

Joulukuussa uusia pääomia sijoitettiin ainoastaan osakerahastoihin yhteensä 334 miljoonaa euroa. Kaikista muista rahastoluokista lunastettiin sijoituksia, yhteensä 306 miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2023 aikana osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä yli miljardi euroa ja lyhyen koron rahastoihin yhteensä 2,2 miljardia euroa uusia varoja. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 142 miljoonaa ja pitkän koron rahastoihin yhteensä 102 miljoonaa euroa uusia pääomia. Samaan aikaan vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 272 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät joulukuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.12.2023
Osakerahastot3341 02559 867
Yhdistelmärahastot-4214231 697
Pitkän koron rahastot-1810229 961
Lyhyen koron rahastot-1252 22217 037
Vaihtoehtoiset rahastot-121-27210 467
YHTEENSÄ283 219149 030

Vuosi 2023 oli rahastosijoittajan näkökulmasta haastava. Globaalit pääosakeindeksit kehittyivät vuoden aikana vaihtelevasti. Vuoden alussa Yhdysvalloissa osakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Positiivinen vire heijastui laajalti globaaleihin pääindekseihin.

Suunta muuttui maaliskuussa, kun huolet rahapolitiikan kiristymisen vaikutuksista pankkisektorin tilaan alkoivat kasvaa. Pankkisektorista johtunut turbulenssi osakemarkkinoilla rauhoittui, kun kriisiytyneet pankit vakautettiin ja pelko pankkikriisin leviämisestä laantui.

Yhdysvalloissa inflaatio pysyi vuoden aikana keskuspankin tavoitetta nopeampana. Keskuspankin koronnostoista huolimatta uusia työpaikkoja syntyi talouteen odotuksia enemmän. Yhdysvaltain valtion kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainan korko nousi lokakuussa viiden prosentin tasolle. Yhtä korkeita korkotasoja nähtiin viimeksi vuonna 2007. Keskuspankki totesi syksyllä inflaation olevan yhä liian nopeaa, mutta rauhoitti markkinoita viestimällä korkojen saavuttaneen tason, joka edesauttaa keskuspankin tavoitteiden saavuttamista. Lokakuun jälkeen Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat ja markkinakorot laskivat.

Euroopan pörssejä painoi lokakuulle asti euroalueen tavoitetta nopeampi inflaatio ja heikkenevä taloustilanne. Saksan talousongelmat heijastuivat laaja-alaisesti esimerkiksi Suomen ulkomaankauppaan. Helsingin pörssin pääindeksi laski yhtäjaksoisesti lähes kahdeksan kuukautta saavuttaen vuoden 2020 toukokuun pisteluvun. Euroopan keskuspankin kymmenen perättäisen koronnoston putki tuli lokakuussa päätökseen. Lokakuun jälkeen euroalueen pörssit nousivat ja markkinakorot laskivat.

”Vuosi 2023 oli sijoittajan näkökulmasta historiallinen. Vuoteen mahtui pankkikriisistä johtunutta markkinaturbulenssia, nopeasti korkealle nousseita korkotasoja ja vielä lokakuulle asti pitkään jatkunutta osakeindeksien laskua. Keskuspankkien koronnostojen päättyminen rauhoitti markkinat ja loppuvuoden markkinatunnelmat muuttuivat aiempaa myönteisemmiksi. Kaikkien rahastoluokkien 12 kuukauden tuotot olivat lopulta plusmerkkisiä”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa sijoittajat hajauttivat sijoituksiaan globaalisti, Pohjois-Amerikkaan ja Helsingin pörssiin. Somerlan mukaan sijoittajat mahdollisesti katsoivat, että Helsingin pörssin pitkään jatkunut alamäki oli tehnyt useiden yhtiöiden osakkeiden hinnoista houkuttelevia, ja rahastojen avulla he hajauttivat sijoituksiaan samanaikaisesti useaan yhtiöön. Korkosijoituksia tehtiin euroalueelle sijoittaviin rahastoihin, joiden tuotot olivat suhteessa hyvät.

”Vuosi oli hyvä osoitus siitä, että synkkien talouslukujen aikana katse kannattaa pitää omassa sijoitussuunnitelmassa ja pitkällä tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen sijoittaja on tottunut siihen, että sijoittamiseen ja säästämiseen sisältyy laskuja ja nousuja. Hyvä hajautus ja pitkäjänteisyys usein palkitaan, kuten viime vuonna tapahtui”, Somerla vinkkaa.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin joulukuussa pääasiassa globaalisti, Suomeen ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 352 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin toimialoille ja Japaniin sijoittavista rahastoluokista yhteensä 63 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,18). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät joulukuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.12.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi765765 8602 %
Pohjoismaat7-3707 2468 %
Eurooppa20-3685 61713 %
Pohjois-Amerikka102128 82119 %
Japani-52-18141314 %
Tyynenmeren alue81831 1660,2 %
Kehittyvät markkinat44724 6163 %
Maailma2321 03024 65916 %
Toimialarahastot-11-1301 46912 %
YHTEENSÄ3341 02559 867 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin joulukuussa pääasiassa euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 201 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin ja luokiteltuihin yrityslainoihin, euroalueen valtionlainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 227 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 10,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,33).

milj. EURNettomerkinnät joulukuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.12.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-1085305 9366,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR17143310 0547,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR30133 90510,3 %
Valtioriski maailma9-51972,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma-50-826 3244,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-27-4041 0846,5 %
Kehittyvät markkinat-42-3832 4615,7 %
YHTEENSÄ-1810229 961 

Rahastojen vuodesta 2023 sekä siitä, miten rahastoista voisi saada lisää verotuloja Suomeen, keskustellaan Finanssiala ry:n Pyöreän pöydän webinaarissa 19.1.2024. Lue lisää ja ilmoittaudu.

Tilastokeskuksen vuoden 2022 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan