Sijoitusrahastoihin 364 miljoonaa uusia sijoituksia – pitkän koron rahastoissa tuottoisa marraskuu

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 364 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
  • Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 137 miljardia euroa.

Marraskuussa uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 475 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin yhteensä 37 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 102 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 16 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin lyhyen koron rahastoista 266 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2022
Osakerahastot475-1 58753 876
Yhdistelmärahastot3731529 592
Pitkän koron rahastot102-79127 871
Lyhyen koron rahastot-266-3 55714 161
Vaihtoehtoiset rahastot1693211 251
YHTEENSÄ364-4 689136 751

Marraskuussa keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat. Yhdysvalloissa inflaation hidastuminen ennakko-odotuksia enemmän antoi myötätuulta osakekurssien myönteiselle kehitykselle.

Rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän Yhdysvalloissa ja Euroopassa korkean inflaation selättämiseksi. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti kuitenkin hillitsevänsä korkojen noston tahtia.

Kiinassa maan johto lopetti osan tiukoista koronarajoitustoimista, jotka haittasivat maan talouskasvua. Positiivinen markkinavire levisi globaalisti eri mantereiden osakeindekseihin.

Marraskuu oli pitkän koron rahastoihin sijoittaneille tuottoisa kuukausi. Pitkät korot laskivat, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Yrityslainojen riskimarginaalit kapenivat. Myös esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat. Keskuspankkien korkopäätösten seurauksena lyhyet korot nousivat, mikä vaikutti lyhyen koron rahastojen arvostuksiin negatiivisesti.

“Osake- ja korkosijoittajan näkökulmasta marraskuu oli pitkästä aikaa pääasiassa tuottoisa kuukausi. Historiassa saadut tuotot eivät kuitenkaan ole tae tulevista tuotoista. Talouden taantuman uhasta puhutaan paljon ja se mainitaan myös useissa yritysten antamissa tulosnäkymissä. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloissa työllisyysluvut ovat pysyneet edelleen hyvällä tasolla. Osakesijoittaja joutuu nyt pohtimaan, mihin suuntaan maailmantalous kehittyy ensi vuonna ja kuinka paljon odotuksista on jo hinnoiteltu osakekursseihin”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan, eri toimialoille ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 468 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin vain Pohjoismaihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoluokista, yhteensä 32 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi20-3125 771-13 %
Pohjoismaat-12-2597 087-22 %
Eurooppa190-5615 450-12 %
Pohjois-Amerikka96-1737 708-4 %
Japani13-17541-14 %
Tyynenmeren alue6-38895-10 %
Kehittyvät markkinat-20-2724 548-11 %
Maailma1396020 306-9 %
Toimialarahastot43-151 570-10 %
YHTEENSÄ475-1 58753 876 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 239 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin, euroalueen valtionlainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 142 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-112435 314-13,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR239138 891-11,7 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR2-743 263-8,5 %
Valtioriski maailma355202-6,3 %
Luokitellut yrityslainat maailma-73-7106 059-8,7 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-35-561 447-9,2 %
Kehittyvät markkinat-23-2622 696-9,3 %
YHTEENSÄ102-79127 871 

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan