Sijoitusrahastoihin 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa –markkinakehitys laski pääomia

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa 409 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
  • Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 141 miljardia euroa.

Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 326 miljoonaa euroa.  Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 167 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin yhteensä 19 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoista rahastoista lunastuksia tehtiin yhteensä 10 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.09.2023
Osakerahastot16776655 568
Yhdistelmärahastot1924629 968
Pitkän koron rahastot-9425328 748
Lyhyen koron rahastot3261 45216 402
Vaihtoehtoiset rahastot-10810 811
YHTEENSÄ4092 724141 497

Syyskuussa globaalit pääosakeindeksit laskivat. Euroopan keskuspankki nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 25 korkopisteellä. Keskuspankki totesi inflaation olevan yhä liian nopeaa, mutta rauhoitti markkinoita viestimällä korkotason saavuttaneen tason, joka edesauttaa keskuspankin tavoitteiden saavuttamista. Yhdysvaltain keskuspankki Fed piti odotetusti korkotason ennallaan. Yhdysvaltojen hyvästä taloustilanteesta johtuen palkkainflaatio on edelleen liian nopeaa. Keskuspankin kovista koronnostoista huolimatta uusia työpaikkoja syntyy talouteen odotuksia enemmän.

Korkosijoittajalle syyskuu oli vaihteleva. Korkeat korkotasot tarjosivat itsessään hyviä tuottoja. Yhdysvalloissa valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko on nyt vuoden 2007 tasolla. Korkojen nousu vaikutti kuitenkin korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Pitkän koron rahastoissa korkeariskisten yrityslainojen riskimarginaalit hieman kaventuivat.

”Euron heikkeneminen innosti osakesijoittajia hajauttamaan sijoituksia globaalisti, Pohjois-Amerikkaan ja muihin Pohjoismaihin. Lisäksi sijoittajia kiinnosti edelleen hajauttaminen Helsingin pörssiin rahastojen avulla. Saksassa pitkä korko on lähes kolmessa prosentissa ja Yhdysvalloissa lähes viidessä prosentissa. Geopoliittiset jännitteet kasvoivat viikonlopun aikana ja huomio kiinnittyy sen seurauksena öljyn markkinahintaan. Sijoittajien katse suuntaa nyt pitkälle tulevaisuuteen”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin, Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 187 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyville markkinoille, Tyynenmeren alueelle ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 29 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,97). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.09.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi522555 6914 %
Pohjoismaat16-1106 3454 %
Eurooppa-3-1955 26016 %
Pohjois-Amerikka194667 9639 %
Japani3134469 %
Tyynenmeren alue-6261 0403 %
Kehittyvät markkinat-20-314 5192 %
Maailma10031622 8529 %
Toimialarahastot5261 4514 %
YHTEENSÄ16776655 568 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 69 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoista yhteensä 164 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,8).

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.09.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR362915 550-1,4 %
Luokitellut yrityslainat EUR333239 6783,4 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-3-243 4878,7 %
Valtioriski maailma-3-10179-3,7 %
Luokitellut yrityslainat maailma-13-1525 947-1,6 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-45-1171 3482,1 %
Kehittyvät markkinat-100-592 5582,4 %
YHTEENSÄ-9425328 748 

Tilastokeskuksen vuoden 2023 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,51 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 018 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan