Sijoitusrahastoihin 439 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi toukokuussa 96,6 miljardista eurosta 98,1 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 1,1 miljardia euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen ja 439 miljoonaa euroa uusiin sijoituksiin.

​Eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, joihin tuli uutta pääomaa nettomääräisesti 281 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin puolestaan 273 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 51 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin osakerahastoista, joista nostettiin nettomääräisesti 146 miljoonaa euroa. Myös vaihtoehtoisista rahastoista nostettiin 21 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

toukokuu

2016

Nettomerkinnät, tammi-toukokuu

2016

Pääoma 31.5.2016

Osakerahastot

-146

-295

35 161

Yhdistelmärahastot

51

154

18 568

Pitkän koron rahastot

273

3

28 915

Lyhyen koron rahastot

281

296

13 072

Vaihtoehtoiset rahastot

-21

351

2 370

Yhteensä

439

510

98 087

Toukokuun nettomerkinnät olivat suurimmat tänä vuonna. Myös arvonmuutokset jatkoivat nousuaan. Keskeisimpiä riskejä taloudessa ovat edelleen Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä Yhdysvaltojen noususyklin taittuminen ja yksityisen kulutuksen väheneminen. Lisäksi tulevat Euroopan poliittiset haasteet ja yritysten tulosodotukset. Kesäkuussa lisämaustetta markkinoille tuo Iso-Britannian äänestys EU-erosta. Tällä hetkellä Brexit näyttää epätodennäköiseltä ja Yhdysvaltojen talouden taittuminen on ennakoitua ja asteittaista. Lisäksi öljyn hinta on noussut pohjistaan ja EKP jatkaa erittäin elvyttävällä linjalla. Myös osa kehittyvistä markkinoista on vakaammalla pohjalla.

Alkuvuoden kurssilasku osakemarkkinoilla näyttää pelästyttäneen osan rahastosijoittajista. Toukokuu oli kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin osakerahastoista vedettiin enemmän sijoituksia kuin niihin kertyi, arvonmuutos oli positiivinen. Osasyynä tähän voi olla markkinaheilunta, kun sijoittajat etsivät riskittömämpää tuottoa ja matalampaa volatiliteettia.

Samanaikaisesti pitkän koron rahastoihin karttui kiitettävästi uutta pääomaa. Etenkin yrityslainoihin kertyi uusia sijoituksia. Euroalueella korkotaso pysynee matalana vielä pitkään, joten mahdollisuutta parempaan tuottoon etsitään yrityslainoista. Myös yritysten marginaalien kehitys sekä EKP:n osto-ohjelman laajeneminen yrityslainoihin ovat houkutelleet sijoittajia näihin pitkän koron rahastoihin.

”Sijoituksia on viime kuukausina kertynyt etenkin hyvälaatuisiin yrityslainoihin. Turbulentissa markkinatilanteessa rahastosijoittajia on kiinnostanut yrityslainamarkkinoiden tarjoama riskiin suhteutettu tuotto”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa toukokuu jatkui lunastusvoittoisena. Kokonaisuutena lunastuksia tehtiin kuitenkin vähemmän, kuin aiempina kuukausina. Eniten uutta pääomaa kertyi globaalisti sijoittavaan rahastoluokkaan, 166 miljoonaa euroa. Kaikkien osakerahastoluokkien 12 kuukauden tuotto oli yhä miinuksella. Parhaiten pärjäsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka -2,2 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla mitattuna kaikki rahastoluokat olivat miinuksella. Vähiten miinuksella olivat Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat osakerahastoluokat (Sharpe 12 kk -0,10). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

toukokuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-toukokuu

2016

Pääoma 31.5.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-134

-321

4 623

-2,2 %

Pohjoismaat

11

-42

3 492

-2,6 %

Eurooppa

-175

-425

6 058

-7,1 %

Pohjois-Amerikka

47

-81

5 111

-2,6 %

Japani

-48

-81

911

-5,3 %

Tyynenmeren alue

1

11

253

-12,4 %

Kehittyvät markkinat

-38

-81

4 479

-14,7 %

Maailma

166

664

8 853

-7,0 %

Toimialarahastot

25

62

1 380

-3,5 %

Yhteensä

-146

-295

35 161

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa virtasi etenkin globaaleihin ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin. Eniten uusia sijoituksia kertyi globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 250 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka 2,6 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,67).

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

toukokuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-toukokuu

2016

Pääoma 31.5.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

0,1

-224

6 372

2,6 %

Luokitellut yrityslainat EUR

140

-249

9 981

0,8 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-37

-117

2 900

1,2 %

Valtioriski maailma

3

-13

174

-0,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

250

568

5 073

0,6 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-82

-74

2 320

-1,0 %

Kehittyvät markkinat

-1

111

2 096

-2,8 %

Yhteensä

273

3

28 915

Rahastoraportti, toukokuu 2016
Markkinakatsaus, toukokuu 2016

Lisätiedot:
Analyytikko Valtteri Vuorio, puh 020 793 4260
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 34 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli toukokuun lopussa yhteensä 461 kpl.