Sijoitusrahastoihin 8,6 miljardia euroa uusia sijoituksia viime vuonna

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti lähes 8,6 miljardia euroa uutta pääomaa. Se on peräti 83 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin 5,2 miljardilla eurolla. Joulukuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kaikkien aikojen ennätykseen, 85,1 miljardiin euroon. Vuonna 2014 nähtiin pohjoismaisten rahastojen sulautumisia, joiden vaikutuksesta Suomeen rekisteröity rahastopääoma supistui. Sulautumisia tapahtui kuitenkin molempiin suuntiin, Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen. Suomen Pankin marraskuun lopun tilastojen mukaan ruotsalaisten osuus Suomen rahastopääomasta oli noin 16 prosenttia.

Vuonna 2014 eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin vuoden aikana nettomääräisesti 4,6 miljardia euroa. Huolimatta matalista lähtötasoista pitkät korot jatkoivat laskuaan vuo¬den aikana, mikä näkyi positiivisena arvonmuutoksena pitkän koron rahastoissa. Yhdistelmärahasoihin sijoitettiin vuoden aikana 2,6 miljardia euroa ja osakerahastoihin 1,1 miljardia euroa. Osakerahastojen arvo nousi vuoden aikana jopa 2,9 miljardilla eurolla osakekurssien voimakkaan nousun siivittämänä.

milj. EURNettomerkinnät,
joulukuu 2014
Nettomerkinnät,
tammi-joulukuu 2014
Pääoma 31.12.2014
Osakerahastot541 12431 664
Yhdistelmärahastot1662 57112 790
Pitkän koron rahastot2504 62226 433
Lyhyen koron rahastot426712 440
Vaihtoehtoiset rahastot72291 733
Yhteensä9048 55385 060


Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,3 miljardia euroa, kertyi Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osakerahastoihin. Näistä rahastoista saatiin myös paras vuosituotto, joka oli keskimäärin 24,2 prosenttia. Hyviin euromääräisiin tuottoihin vaikutti myös euron heikentyminen suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Vuosi 2014 oli jälleen erinomainen vuosi rahastosijoittajalle. Osakekurssien voimakas nousu kasvatti osakesijoitusten arvoa ja tuotot ylsivät parhaimmillaan kymmeniin prosentteihin. Vuoteen mahtui paljon yllätyksiä, kuten Ukrainan kriisi ja öljyn hinnan romahdus. Yllättävää oli myös pitkien korkojen voimakas lasku, joka puolestaan pelasti korkosijoittajan vuoden”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,milj. EURNettomerkinnät,
joulukuu 2014
Nettomerkinnät,
tammi-joulukuu 2014
Pääoma 31.12.201412 kk:n tuotto (ka.)
Suomi-27-5174 2644,3 %
Pohjoismaat21062 9536,6 %
Eurooppa45-725 5024,3 %
Pohjois-Amerikka2811 2804 95824,2 %
Japani581456887,3 %
Tyynenmeren alue-21021711,1 %
Kehittyvät markkinat-366-3635 3258,0 %
Maailma555526 70014,6 %
Toimialarahastot9-181 05619,6 %
Yhteensä541 12431 664 


Viime vuonna pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 1,9 miljardia euroa. Myös euroalueen ulkopuolisten luokiteltujen yrityslainojen suosio oli korkea, ja rahastot keräsivät yhteensä 1,5 miljardia euroa uusia sijoituksia. Viime vuosina eurooppalaiset suuryritykset ovat hankkineet yhä suuremman osan ulkoisesta rahoituksestaan joukkovelkakirjamarkkinoilta, kun sääntely on kiristänyt pankkien luotonantoa. Sijoituskohteita on näin ollut tarjolla runsaasti.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista vuonna 2014 parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 10,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 4,1.

Pitkän koron rahastot,milj. EURNettomerkinnät, joulukuu 2014Nettomerkinnät,
tammi-joulukuu 2014
Pääoma 31.12.201412 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR973515 74710,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR1771 90210 5766,0 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR461462 5663,9 %
Valtioriski maailma-1-412075,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma551 5173 4185,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma72681 6693,0 %
Kehittyvät markkinat-1314792 2496,4 %
Yhteensä2504 62226 433 

Rahastoraportti, joulukuu 2014
Markkinakatsaus, vuosi 2014

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat