Sijoitusrahastoihin lähes 860 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 859 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuun aikana. Rahastojen arvo nousi yhteensä 1,4 miljardia euroa positiivisen markkinakehityksen seurauksena. Helmikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 76,8 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 539 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista pääomia lunastettiin nettomääräisesti 86 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, helmikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2014 Pääoma 28.2.2014
Osakerahastot 162 235 28 924
Yhdistelmärahastot 236 464 11 370
Pitkän koron rahastot 539 405 22 948
Lyhyen koron rahastot -86 -245 11 939
Vaihtoehtoiset rahastot 8 19 1 597
Yhteensä 859 878 76 778

Osakekurssit kääntyivät helmikuussa jälleen nousuun tammikuun notkahduksen jälkeen. Suotuisan markkinakehityksen vuoksi osakerahastojen arvo nousi 1,1 miljardilla eurolla ja osakerahastoihin sijoitettiin 162 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten uusia sijoituksia kertyi eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 127 miljoonaa euroa. Sen sijaan kehittyvien markkinoiden osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 53 miljoonaa euroa.

Helmikuussa saatiin positiivisia uutisia etenkin Yhdysvalloista, missä yritykset ovat julkistaneet odotettua parempia tuloksia. Alkuvuoden heikompien makrolukujen odotetaan jäävän väliaikaisiksi. Euroopassa talousluottamus nousi ja talouden elpymisen odotetaan jatkuvan.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, helmikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2014 Pääoma 28.2.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -14 -24 4 745 22,4 %
Pohjoismaat -9 10 3 464 17,1 %
Eurooppa 127 161 5 594 16,2 %
Pohjois-Amerikka 42 188 3 082 17,4 %
Japani 13 28 505 8,4 %
Tyynenmeren alue -3 -2 257 -2,2 %
Kehittyvät markkinat -53 -236 4 997 -9,8 %
Maailma 37 82 5 336 14,2 %
Toimialarahastot 21 28 946 14,5 %
Yhteensä 162 235 28 924

”Länsitalouksien elpyessä osakkeet nähdään tammikuun korjausliikkeestä huolimatta edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Keskuspankkien uskotaan tukevan kasvua tarvittaessa”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Vuoden aikajänteellä mitattuna parhaiten tuotti helmikuussa Suomeen sijoittava osakerahastoluokka. Sen vuosituotto oli 22,4 prosenttia. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,65). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 220 miljoonaa euroa. Myös rahastoluokan arvonmuutos oli 62 miljoonaa euroa positiivinen.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,8.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, helmikuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-helmikuu 2014 Pääoma 28.2.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 97 1 5 027 3,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR 220 307 8 514 3,6 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 66 -120 2 236 9,1 %
Valtioriski maailma -5 -17 229 -9,3 %
Luokitellut yrityslainat maailma 123 209 3 848 0,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 16 38 1 447 4,4 %
Kehittyvät markkinat 22 -13 1 642 -7,6 %
Yhteensä 539 405 22 943

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat