Sijoitusrahastoihin maaliskuussa 1,7 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuun aikana nettomääräisesti 1,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastojen arvoa noin miljardilla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopulla jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, 95,5 miljardiin euroon.   

Eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin 777 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 728 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 285 miljoonaa euroa. Osakerahastoista sen sijaan lunastettiin 130 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät maaliskuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2015 Pääoma 31.3.2015
Osakerahastot -130 86 36 657
Yhdistelmärahastot 285 858 14 682
Pitkän koron rahastot 777 1 883 28 987
Lyhyen koron rahastot 728 877 13 360
Vaihtoehtoiset rahastot 65 45 1 781
Yhteensä 1 725 3 750 95 468

Eniten lunastuksia tehtiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista, yhteensä 193 miljoonaa euroa. Tämä selittynee voittojen kotiutuksella pitkään jatkuneen voimakkaan nousun jälkeen. USA:n osakeindeksit ovat lyöneet jatkuvasti uusia ennätyksiä ja kyseisen rahastoluokan vuosituotto ylsi maaliskuussa huimaan 37,5 prosenttiin. Euromääräisiä tuottoja on parantanut myös USA:n dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Dollarin vahvistuminen kuitenkin taittui maaliskuun puolivälissä Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) kokouksen jälkeen.

”Suurten keskuspankkien rahapolitiikka jatkuu markkinoita tukevana. Eurooppa, Japani ja Kiina elvyttävät ja Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoviestit ovat aiempaa varovaisempia. Alkuvuoden kurssinousu on kuitenkin etenkin Euroopassa ollut niin vahvaa, että kurssiheilunnan riskit ovat kasvaneet, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi maaliskuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 40,6 prosentin tuotolla. Japanin Nikkei225 osakeindeksi on noussut elvyttävän rahapolitiikan siivittämänä lähes 13 % vuoden 2015 alusta. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi Tyynenmeren alueelle sijoittava osakerahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, maaliskuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2015 Pääoma 31.3.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -48 33 5 160 23,7 %
Pohjoismaat -32 -62 3 409 19,3 %
Eurooppa 17 399 6 788 17,7 %
Pohjois-Amerikka -193 -259 5 371 37,5 %
Japani 31 2 835 40,6 %
Tyynenmeren alue 5 14 275 35,2 %
Kehittyvät markkinat -73 -205 5 847 19,4 %
Maailma 167 140 7 701 29,3 %
Toimialarahastot -4 25 1 271 33,5 %
Yhteensä -130 86 36 657

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät globaalisti sijoittavat korkean riskin yritysrahastot (387 miljoonaa euroa) sekä euroalueen valtionlainoihin sijoittavat rahastot (372 miljoonaa euroa).

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista maaliskuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 13,8 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mitta¬rilla parhaiten menestyi euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika-jänteellä oli 4,1.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, maaliskuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu 2015 Pääoma 31.3.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 372 576 6 554 10,9 %
Luokitellut yrityslainat EUR -93 326 11 038 6,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 30 238 2 877 4,8 %
Valtioriski maailma 8 -2 223 13,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma 139 336 3 844 6,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 387 492 2 200 3,7 %
Kehittyvät markkinat -67 -84 2 252 9,2 %
Yhteensä 777 1 883 28 987

Rahastoraportti, maaliskuu 2014
Markkinakatsaus, maaliskuu 2014

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2014 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 32,3 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli maaliskuun lopussa yhteensä 462 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat