Sijoitusrahastoihin uusia sijoituksia lähes miljardi euroa heinäkuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti 931 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen lähes 83 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 322 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastojen nettomerkinnät olivat positiiviset ensimmäistä kertaa vuoden 2014 aikana, yhteensä 204 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, heinäkuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu 2014 Pääoma 31.7.2014
Osakerahastot 191 1 201 31 188
Yhdistelmärahastot 195 1 498 12 794
Pitkän koron rahastot 322 2 794 26 016
Lyhyen koron rahastot 204 -860 11 249
Vaihtoehtoiset rahastot 20 192 1 741
Yhteensä 931 4 825 82 988


Ukrainan kriisi kärjistyi heinäkuussa, jonka seurauksena länsimaat lisäsivät Venäjän vastaisia talouspakotteita. Turvasatamana pidetyt Saksan 10-vuoden valtionlainojen korot painuivat heinäkuun lopulla kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolleen. Osakemarkkinoilla hermostuneisuus lisääntyi ja Euroopan keskeiset osakeindeksit laskivat.

Suomeen rekisteröidyistä Venäjälle sijoittavista osakerahastoista lunastettiin heinäkuun aikana yhteensä noin 24 miljoonaa euroa pääomia. Venäjälle sijoittavien osakerahastojen pääoma oli heinäkuun lopussa yhteensä noin 578 miljoonaa euroa. Pääomat ovat supistuneet huomattavasti kuluvan vuoden aikana. Suurimmat lunastukset ajoittuvat vuoden ensimmäiselle neljännekselle, jolloin Ukrainan kriisi ensimmäistä kertaa eskaloitui. Suomalaisten sijoitusrahastojen Ukrainaan kohdistuvat sijoitukset ovat vain muutamia miljoonia euroja.

”Ukrainan kriisin aiheuttama levottomuus on näkynyt Venäjä-rahastoissa lunastuksina. Venäjälle sijoitetun rahastopääoman osuus rahastojen kokonaispääomasta on alle prosentin, joten kriisin suora vaikutus suomalaisten rahastopääomiin on melko vähäinen. Sen sijaan epäsuorat vaikutukset voivat olla suuremmat yleisen epävarmuuden, Euroopan ja Suomen talouden kasvun hidastumisen, yritysten tulosten heikkenemisen ja osakekurssien laskun myötä”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, heinäkuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu 2014 Pääoma 31.7.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 9 -313 4 510 22,9 %
Pohjoismaat 4 288 3 761 15,9 %
Eurooppa 26 15 5 430 12,5 %
Pohjois-Amerikka 24 778 3 793 13,7 %
Japani 12 38 556 6,4 %
Tyynenmeren alue 3 0 204 12,2 %
Kehittyvät markkinat 26 -46 5 849 10,4 %
Maailma 82 379 6 051 13,9 %
Toimialarahastot 4 62 1 034 7,6 %
Yhteensä 191 1 201 31 188

Osakerahastoluokista eniten uutta pääomaa sijoitettiin globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat heinäkuussa 82 miljoonaa euroa. Kaikkien osakerahastoluokkien nettomerkinnät olivat positiiviset. Osakerahastoista parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 22,9 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät globaalit luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 153 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin valtionlainoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin 16 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista heinäkuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,5 prosenttia ja Sharpen luku 6,6.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, heinäkuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu 2014 Pääoma 31.7.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 19 10 5 210 7,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR 134 1 035 9 323 5,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -16 -181 2 272 9,5 %
Valtioriski maailma -8 -46 209 1,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma 153 1 024 4 465 3,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 33 217 1 633 6,7 %
Kehittyvät markkinat 9 735 2 504 5,8 %
Yhteensä 322 2 794 25 617