Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 388 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti 388 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo kasvoi lähes miljardilla eurolla markkinoiden palauduttua Euroopassa kesäkuun pudotuksen jälkeen. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli heinäkuun lopussa yhteensä 98,7 miljardia euroa.  

Eniten pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 276 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastot keräsivät 134 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastot 20 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 41 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu 2015 Pääoma 31.7.2015
Osakerahastot 276 267 36 318
Yhdistelmärahastot 134 4 539 18 083
Pitkän koron rahastot -41 2 095 28 725
Lyhyen koron rahastot 20 1 339 13 833
Vaihtoehtoiset rahastot -1 71 1 747
Yhteensä 388 8 311 98 706

Heinäkuussa Kreikan kolmatta tukipakettia koskevissa neuvotteluissa päästiin alustavaan sopuun ja EKP päätti nostaa kreikkalaisille pankeille tarjottavan hätärahoituksen määrää. Alustava sopu rauhoitti markkinoita ja spekulaatiot Kreikan euroerosta hellittivät ainakin toistaiseksi. Pidemmän aikavälin ratkaisua kriisiin ei kuitenkaan ole vielä löydetty, mikä aiheuttanee vielä lähitulevaisuudessa epävarmuutta Euroopan markkinoilla.

Kiinassa viranomaiset saivat pörssiromahduksen taittumaan puuttumalla markkinoiden toimintaan lukuisin keinoin. Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista vain alle prosentti on sijoitettu Kiinaan, joten Manner-Kiinan pörssien heilunnalla ei ole ollut huomattavaa vaikutusta suomalaisten rahastosijoituksiin.

”Kiinan pörssiromahdus ei ole juurikaan näkynyt suomalaisessa rahastopääomassa. Sen sijaan Kiinan talouskasvun hidastuminen ja sen vaikutukset maailmantalouteen ovat huolestuttavia Euroopan ja Suomen kannalta”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät heinäkuussa Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 152 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 14 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 30,1 prosentin tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 1,82). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, heinäkuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu 2015 Pääoma 31.7.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 32 -64 4 996 19,6 %
Pohjoismaat 4 -110 3 399 18,2 %
Eurooppa 152 288 6 753 18,4 %
Pohjois-Amerikka 47 -345 5 210 29,8 %
Japani 13 76 927 30,1 %
Tyynenmeren alue -1 0 250 17,5 %
Kehittyvät markkinat -14 -420 5 269 1,5 %
Maailma 34 798 8 198 22,4 %
Toimialarahastot 9 44 1 314 23,5 %
Yhteensä 276 267 36 318

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista heinäkuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 5,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,17).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, heinäkuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu 2015 Pääoma 31.7.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 6 819 6 611 3,9 %
Luokitellut yrityslainat EUR -10 30 10 629 2,0 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -54 67 2 711 2,6 %
Valtioriski maailma 0 -20 193 5,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma 27 710 4 120 2,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 2 620 2 308 1,1 %
Kehittyvät markkinat -12 -130 2 153 1,5 %
Yhteensä -41 2 095 28 725

Rahastoraportti, heinäkuu 2015
Markkinakatsaus, heinäkuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 37,6 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli heinäkuun lopussa yhteensä 458 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat