Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 534 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuun aikana nettomääräisesti 534 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kaikkien aikojen toiseksi korkeimmalle tasolleen, 100,2 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 2,4 miljardia euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen.

​Pitkästä aikaa kaikkien rahastoluokkien nettomerkinnät jäivät positiivisiksi. Eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin 332 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 110 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 59 miljoonaa euroa, vaihtoehtoisiin rahastoihin 20 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 13 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

heinäkuu

2016

Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu

2016

Pääoma 31.7.2016

Osakerahastot

13

-921

35 337

Yhdistelmärahastot

110

248

19 048

Pitkän koron rahastot

332

218

29 736

Lyhyen koron rahastot

59

796

13 483

Vaihtoehtoiset rahastot

20

565

2 586

Yhteensä

534

905

100 191

Ensimmäinen puoli vuotta on ollut markkinoilla erittäin volatiili. Kaiken lisäksi kesäkuinen Brexit-äänestys aiheutti poliittisen shokin Euroopan Unionin ympärille sekä voimakkaan reaktion osakemarkkinoilla. Etenkin Eurooppalaiset osakkeet laskivat voimakkaasti ja punnan kurssi heikentyi huomattavasti. Alkushokin jälkeen osakkeet nousivat kuitenkin vahvasti. Heinäkuussa pahimmat pelot Brexitin ympäriltä ehtivät laskeutua ja osakkeet jatkoivat nousuaan. Osakerahastoissakin nähtiin ensimmäinen positiivinen kuukausi uusissa sijoituksissa sitten helmikuun.
Eri arvioiden mukaan talouden kokonaiskuva pysyy vaatimattomana. Moni osa voi kuitenkin paremmin pitkästä aikaa. Muun muassa Suomessa investointien odotetaan lievästi elpyvän. Yhdysvalloissa heinäkuu osoitti talouden olevan vahvassa kunnossa. Seuraava liike ohjauskorolle tuleekin siellä olemaan ylöspäin. Lisäksi meneillään oleva tuloskausi on osoittautunut Yhdysvalloissa hyväksi. Euroopassa tilanne vaikuttaa myös positiiviselta.
Heinäkuun lopussa Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi stressitestit, jotka testasivat pankkien vakavaraisuuden kehitystä eri skenaarioissa. Testitulosten perusteella eurooppalaisten pankkien kunto on nyt parempi kuin vielä muutama vuosi sitten. Etenkin Suomessa ja Pohjoismaissa pankit ovat vahvassa kunnossa. Kokonaisuutena testit eivät täysin poistaneet sijoittajien huolia Euroopan pankkien tilasta. Varsinkin Etelä-Euroopan pankkijärjestelmän kunto aiheuttaa epävarmuutta markkinoille.

”Talouden tila ei ole vielä suuremmassa käänteessä. Eri mittarit osoittavat kuitenkin luottamuksen parantumista ja varovaista elpymistä. Monta huolta siis pysyy mutta monet huolet ovat myös hälventyneet,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät heinäkuussa Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot, yhteensä 57 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät Eurooppaan sijoittavat rahastot, jotka menettivät yhteensä 89 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 2,9 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Suomeen sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 0,16). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

heinäkuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu

2016

Pääoma 31.7.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-10

-351

4 767

2,9 %

Pohjoismaat

-8

-103

3 430

0,1 %

Eurooppa

-89

-571

5 757

-7,5 %

Pohjois-Amerikka

57

-25

5 299

0,0 %

Japani

12

-81

941

-0,6 %

Tyynenmeren alue

1

-28

226

-2,9 %

Kehittyvät markkinat

42

-47

4 852

-1,8 %

Maailma

-0

216

8 619

-2,3 %

Toimialarahastot

8

69

1 446

1,0 %

Yhteensä

13

-921

35 337

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa virtasi etenkin euroalueen valtiolainoihin ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, noin 94 miljoonaa euroa kumpaiseenkin. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista heinäkuussa parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 5,6 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,6).

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

heinäkuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-heinäkuu

2016

Pääoma 31.7.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

94

-305

6 467

5,6 %

Luokitellut yrityslainat EUR

94

-131

10 324

3,3 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

8

-276

2 784

3,3 %

Valtioriski maailma

-1

-8

177

4,6 %

Luokitellut yrityslainat maailma

82

785

5 290

4,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

15

-28

2 434

2,9 %

Kehittyvät markkinat

41

181

2 259

4,2 %

Yhteensä

332

218

29 736

Rahastoraportti, heinäkuu 2016
Markkinakatsaus, heinäkuu 2016

Lisätiedot:
Analyytikko Valtteri Vuorio, puh 020 793 4260
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 31 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli heinäkuun lopussa yhteensä 461 kpl.