Sijoitusrahastoihin yli 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski lokakuussa 102,6 miljardista eurosta 102,5 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 562 miljoonaa euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen. Uusia sijoituksia tehtiin lokakuussa 411 miljoonaa euroa.

Eniten uutta pääomaa kertyi lyhyen koron rahastoihin, joihin sijoitettiin 217 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 143 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 135 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 33 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, joista lähti nettomääräisesti 117 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät
lokakuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-lokakuu 2016

Pääoma 31.10.2016

Osakerahastot

143

-276

36 849

Yhdistelmärahastot

135

694

19 314

Pitkän koron rahastot

-117

584

30 082

Lyhyen koron rahastot

217

856

13 408

Vaihtoehtoiset rahastot

33

759

2 805

Yhteensä

411

2 616

102 459

Kolmannella kvartaalilla yritysten tuloskunto Suomessa oli jokseenkin vaatimaton, Euroopassa suhteellisen odotettu. Yhdysvalloissa luvut olivat positiivisia. Tämä ei kuitenkaan näkynyt lokakuun nettomerkinnöissä pohjoisamerikkalaisiin osakerahastoihin.

Lokakuuta varjostivat jo puuduttavaksikin tituleeratut Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Pohjoisamerikkalaisista osakerahastoista on viimeisen kahden kuukauden aikana vedetty enemmän sijoituksia, kuin sinne on laitettu. Tämä voi osaltaan liittyä siihen, että Trump mahdollisena presidenttinä hermostuttaa markkinoita Clintonia enemmän.

Pohjoisamerikkalaisten osakerahastojen nettomerkintöihin voi vaikuttaa myös odotus Yhdysvaltain keskuspankin FEDin koronnostosta. Markkinoilla on odotettu jo kuukausia, että FED aloittaa ohjauskoron noston joulukuussa. Yhdysvaltojen talouden tila on asteittain elpynyt, kun talouskasvu on parantunut, työttömyys on erittäin alhainen ja yksityinen kulutus on kasvanut. Tämän vuoksi FEDin odotetaan lopettavan pitkään jatkuneen elvyttävän politiikkansa.

Koronnosto vahvistaisi dollaria euroon nähden mutta kasvattaisi myös heiluntaa osakemarkkinoilla. Lyhyellä aikavälillä koronnosto todennäköisesti laskee osakekursseja. Se antaa myös tärkeän signaalin siitä, että Yhdysvaltojen talous on vauhdittumassa, mikä antaisi muun muassa potkua Suomen vientiin.

”Yhdysvalloista odotetaan nyt monenlaisia signaaleja. Pian ratkeavat presidentinvaalit kertovat yhteiskunnan arvoista, ja mahdollinen ohjauskoron nosto maailmantalouden veturin käynnistymisestä”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät, yhteensä 112 miljoonaa euroa, tehtiin Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin. Eniten lunastuksia oli Pohjois-Amerikkaan sijoittavissa rahastoissa, 97 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi kehittyviin markkinoihin sijoittava osakerahastoluokka 10,8 prosentin tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Suomeen sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 0,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,
milj. EUR

Nettomerkinnät,
lokakuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-lokakuu
2016

Pääoma 31.10.2016

12 kk:n
tuotto (ka.)

Suomi

46

-408

4 822

10,6 %

Pohjoismaat

42

-45

4 018

3,4 %

Eurooppa

112

-422

5 892

-3,6 %

Pohjois-Amerikka

-97

-128

5 187

1,9 %

Japani

-48

-297

739

7,5 %

Tyynenmeren alue

32

0

262

6,1 %

Kehittyvät markkinat

34

243

5 744

10,8 %

Maailma

66

739

8 839

1,0 %

Toimialarahastot

-43

42

1 347

0,4 %

Yhteensä

143

-276

36 849

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa sijoitettiin eniten euroalueen valtionlainoihin, 82 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi kehittyviin markkinoihin sijoittava rahastoluokka 8,6 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla menestyi parhaiten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 2,1).

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR

Nettomerkinnät,
lokakuu 2016

Nettomerkinnät, tammi-lokakuu
2016

Pääoma 31.10.2016

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

82

-126

6 518

2,8 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-109

-144

10 283

3,6 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-42

-307

2 824

6,2 %

Valtioriski maailma

-2

-10

170

0,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-139

822

5 179

4,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

38

12

2 642

5,6 %

Kehittyvät markkinat

55

336

2 467

8,6 %

Yhteensä

-117

584

30 082

Rahastoraportti, lokakuu 2016
Markkinakatsaus, lokakuu 2016

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli joulukuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40 miljardia euroa, eli noin 41 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli lokakuun lopussa yhteensä 464 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat