Sijoitusrahastoihin yli 500 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuun aikana nettomääräisesti 516 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastojen arvoa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopulla jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, 88,6 miljardiin euroon.   

Eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin 421 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yhdistelmärahasoihin sijoitettiin 234 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 100 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin kuun aikana 224 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2015 Pääoma 31.1.2015
Osakerahastot 100 33 815
Yhdistelmärahastot 234 13 470
Pitkän koron rahastot 421 27 286
Lyhyen koron rahastot -224 12 276
Vaihtoehtoiset rahastot -16 1 759
Yhteensä 516 88 606

Osakerahastojen arvonnousu oli tammikuussa poikkeuksellisen voimakasta: osakerahastojen yhteenlaskettu arvo kasvoi noin kahdella miljardilla eurolla. Taustalla oli Euroopan keskuspankin päätös aloittaa niin sanottu määrällinen elvytys, mikä vahvisti markkinatunnelmia etenkin Euroopassa, mutta heijastui myös muualle maailmaan. Useat muutkin keskuspankit ilmoittivat rahapolitiikkansa keventämisestä. Euroopan osakeindeksit nousivat noin kuun aikana 10 prosenttia.

”EKP:n elvytyspaketti otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan – osakekurssit ampaisivat nousuun, matalariskiset pitkät korot painuivat lähemmäs nollaa ja euron arvo heikentyi. Olosuhteet tukevat edelleen sijoittajien riskinottoa”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa, yhteensä 145 miljoonaa euroa, sijoitettiin eurooppalaisiin osakerahastoihin. Paras tuotto vuoden aikajänteellä mitattuna saatiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista (30,4 %). Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät toimialarahastot (Sharpe 12 kk 2,2). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2015 Pääoma 31.1.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 75 4 723 17,5 %
Pohjoismaat -38 3 124 16,4 %
Eurooppa 145 5 983 13,5 %
Pohjois-Amerikka -103 5 078 30,4 %
Japani -14 748 18,5 %
Tyynenmeren alue 2 238 24,3 %
Kehittyvät markkinat -16 5 705 19,2 %
Maailma 30 7 043 22,3 %
Toimialarahastot 19 1 174 28,8 %
Yhteensä 100 33 815

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 191 miljoonaa euroa. Myös euroalueen korkeariskiset yrityslainat ja euroalueen valtionlainat keräsivät reilut sata miljoonaa euroa uusia nettomerkintöjä. Euroalueella pitkät korot painuivat entistä alemmas EKP:n elvytyspaketin jälkeen, mikä kasvatti pitkän koron rahastojen arvoja.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista tammikuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 12,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mitta¬rilla parhaiten menestyivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika¬jänteellä oli 4,1.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, tammikuu 2015 Pääoma 31.1.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 117 5 991 10,3 %
Luokitellut yrityslainat EUR 191 10 886 6,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 104 2 699 4,6 %
Valtioriski maailma -5 209 12,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma 71 3 537 6,5 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 17 1 694 3,7 %
Kehittyvät markkinat -73 2 271 11,1 %
Yhteensä 421 27 286

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 32,3 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko ra-hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 470 kpl.

Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat