Sijoitusrahastoihin yli 900 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuun aikana nettomääräisesti 922 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Markkinoiden korjausliike laski rahastopääoman arvoa yli 300 miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen, 96,1 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa keräsivät lyhyen koron rahastot, joihin sijoitettiin 421 miljoonaa euroa. Rahamarkkinoiden tuotot ovat hyvin vaatimattomia, joten kysyntää selittää muun muassa turvallisuushakuisuus. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 339 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 250 miljoonaa euroa. Osakerahastoista sen sijaan lunastettiin 43 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät huhtikuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015 Pääoma 30.4.2015
Osakerahastot -43 44 36 404
Yhdistelmärahastot 250 1 108 14 804
Pitkän koron rahastot 339 2 222 29 325
Lyhyen koron rahastot 421 1 299 13 768
Vaihtoehtoiset rahastot -46 59 1 764
Yhteensä 922 4 731 96 065

Huhtikuun lopulla pitkät korot kääntyivät nousuun, mikä näkyi arvonlaskuna etenkin euroalueen valtionlainoihin sijoittavissa rahastoluokissa. Saksan valtion 10 vuoden joukkovelkakirjalainan tuottovaade on noussut huhtikuun matalimmalta tasolta toukokuun 8. päivään mennessä lähes 60 korkopisteellä. Korjausliike on historiaan nähden ollut suhteellisen raju. Myös osakekursseissa nähtiin korjausliike, joka myös on jatkunut toukokuun alussa.

”Viimeaikaiset liikkeet euromaiden valtionlainamarkkinoilla ovat olleet voimakkaita. EKP on kuitenkin sitoutunut ostamaan euromaiden valtionlainoja ja eräitä muita arvopapereita 60 miljardilla eurolla kuukaudessa ainakin vuoden 2016 syyskuun loppuun saakka. EKP:n toteuttama osto-ohjelma estänee korkojen voimakkaamman nousun, koska kysyntä velkapapereille on taattu”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi huhtikuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 44,2 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, huhtikuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015 Pääoma 30.4.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -99 -67 4 912 18,97 %
Pohjoismaat -10 -72 3 406 17,85 %
Eurooppa -141 258 6 664 17,01 %
Pohjois-Amerikka -149 -410 5 037 34,19 %
Japani 80 82 919 44,18 %
Tyynenmeren alue 2 16 276 36,06 %
Kehittyvät markkinat -88 -293 5 954 22,34 %
Maailma 370 510 7 981 28,07 %
Toimialarahastot -8 19 1 254 31,00 %
Yhteensä -43 44 36 404

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, yhteensä 221 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen korkeariskisistä yrityslainoista lunastettiin 139 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista huhtikuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 12,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika-jänteellä oli 3,1.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, huhtikuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-huhtikuu 2015 Pääoma 30.4.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 81 658 6 575 8,98 %
Luokitellut yrityslainat EUR 221 547 11 290 4,85 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -139 99 2 756 3,98 %
Valtioriski maailma -6 -8 215 12,19 %
Luokitellut yrityslainat maailma 104 440 3 933 5,73 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 46 538 2 257 3,67 %
Kehittyvät markkinat 32 -52 2 298 8,82 %
Yhteensä 339 2 222 29 325

Rahastoraportti, huhtikuu 2015
Markkinakatsaus, huhtikuu 2015

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat