Sijoitusrahastoihin yli miljardi euroa toukokuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa nettomääräisesti reilu miljardi euroa uutta pääomaa. Positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 80,8 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 670 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 494 miljoonaa euroa kun taas lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 351 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, toukokuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2014 Pääoma 31.5.2014
Osakerahastot 670 791 30 560
Yhdistelmärahastot 225 1 068 12 215
Pitkän koron rahastot 494 2 197 25 224
Lyhyen koron rahastot -351 -1 004 11 115
Vaihtoehtoiset rahastot 26 73 1 639
Yhteensä 1 063 3 125 80 754

Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiiviset jo toista kuukautta peräkkäin. Ne keräsivät uutta pääomaa yhteensä 193 miljoonaa euroa. Kehittyvillä markkinoilla onkin nähty käänne parempaan: valuutat ovat vahvistuneet, osakekurssit nousseet ja korkomarkkinat vakautuneet. Intiassa keskuspankin toimet ja maan uusi hallitus ovat molemmat osaltaan vakauttaneet taloutta.

Yhdysvalloissa työllisyysluvut ovat parantuneet ja teollisuuden luottamus on vahvistunut. Euroopassa kasvu on vielä heikkoa ja inflaatio on painunut ennätysmatalalle tasolle. Toukokuussa ennakoitiinkin jo EKP:n toimia rahapolitiikan keventämiseksi.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, toukokuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2014 Pääoma 31.5.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -19 -335 4 604 23,9 %
Pohjoismaat 165 228 3 843 20,4 %
Eurooppa 49 -58 5 518 15,4 %
Pohjois-Amerikka 230 672 3 596 12,6 %
Japani -10 21 501 0,7 %
Tyynenmeren alue -4 -5 266 1,6 %
Kehittyvät markkinat 193 -14 5 541 -2,4 %
Maailma 69 191 5 655 10,9 %
Toimialarahastot -2 93 1 036 12,6 %
Yhteensä 670 791 30 560

”Maailmantalouden elpymisestä kertovat luvut yhdessä keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisia sijoituksia kuten osakkeita. Kevään aikana pitkät korot ovat laskeneet, mikä on vähentänyt korkosijoitusten tulevaa tuottopotentiaalia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista toukokuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 23,9 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,72). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 272 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkien korkojen rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 255 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista toukokuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,8 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, toukokuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-toukokuu 2014 Pääoma 31.5.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -6 92 5 253 4,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR 23 845 9 229 4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -87 -156 2 268 8,8 %
Valtioriski maailma 1 -38 210 -3,8 %
Luokitellut yrityslainat maailma 272 662 4 274 0,8 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 36 117 1 554 5,1 %
Kehittyvät markkinat 255 675 2 438 -0,8 %
Yhteensä 494 2 197 25 224