Sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa 533 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuun aikana nettomääräisesti 533 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo laski epäedullisen markkinakehityksen seurauksena. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kesäkuun lopussa yhteensä 97,4 miljardia euroa. 

Eniten pääomia lunastettiin osakerahastoista, jotka menettivät nettomääräisesti 337 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin 304 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 114 miljoonaa euroa. Sen sijaan yhdistelmärahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 120 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 102 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät kesäkuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2015 Pääoma 30.6.2015
Osakerahastot -337 -9 35 569
Yhdistelmärahastot 120 4 405 17 704
Pitkän koron rahastot -114 2 135 28 565
Lyhyen koron rahastot -304 1 319 13 856
Vaihtoehtoiset rahastot 102 18 1 679
Yhteensä -533 7 869 97 373

Kesäkuu oli sijoittajan kannalta synkkä. Kiinan osakemarkkinoilla nähtiin jyrkkä kurssipudotus ja Kreikan pattitilanne jatkui. Troikan (EU-komissio, EKP, IMF) ja Kreikan lainaneuvottelut kariutuivat ja Kreikka jätti 1,5 miljardin euron lainaerän lyhentämättä IMF:lle kesäkuun lopussa. Viime sunnuntain kansanäänestyksessä kreikkalaiset torjuivat troikan lainaehdot, jotka eivät kylläkään olleet enää voimassa. Äänestyksen lopputulos lisäsi epävarmuutta markkinoilla ja euro heikentyi äänestystuloksen jälkeen. Kreikan valtion lainojen korot nousivat rajusti ja pääomia siirtyi turvasatamakohteisiin, kuten Saksan valtion lainoihin. Myös osakemarkkinoilla kurssit laskivat. Kokonaisuutena markkinareaktiot olivat kuitenkin maltillisia, koska Kreikan ongelmat on tiedostettu jo pitkään.

”Ei-äänten voitto tarkoittaa epävarmuutta markkinoille mutta myös epävarmuutta kreikkalaisille. Paljon riippuu Euroopan keskuspankin hätärahoituksesta, jolla on toistaiseksi pidetty kreikkalaiset pankit pystyssä. Ilman EKP:n tukea kreikkalaispankeilta saattavat loppua eurot hyvinkin pian”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Lähes kaikki osakerahastoluokat menettivät sijoituksia kesäkuussa. Ainoastaan Pohjois-Amerikkaan ja toimialarahastoihin tehdyt nettomerkinnät olivat positiiviset. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen kesäkuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 32,1 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,1). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, kesäkuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2015 Pääoma 30.6.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi -16 -96 4 799 13,7 %
Pohjoismaat -50 -114 3 316 12,5 %
Eurooppa -55 136 6 399 12,1 %
Pohjois-Amerikka 45 -392 5 058 26,7 %
Japani -36 63 903 32,1 %
Tyynenmeren alue -6 1 252 22,9 %
Kehittyvät markkinat -106 -406 5 532 8,3 %
Maailma -142 764 8 059 20,3 %
Toimialarahastot 29 35 1 250 19,8 %
Yhteensä -337 -9 35 569

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista kesäkuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 6,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,8).

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, kesäkuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2015 Pääoma 30.6.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR 240 813 6 457 2,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR -366 40 10 538 1,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 11 121 2 743 1,8 %
Valtioriski maailma 3 -21 195 6,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma 175 683 4 155 2,3 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -37 618 2 303 0,5 %
Kehittyvät markkinat -139 -118 2 175 2,4 %
Yhteensä -114 2 135 28 565

Rahastoraportti, kesäkuu 2015
Markkinakatsaus, kesäkuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli maaliskuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 38,1 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 459 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat