Sijoitusrahastojen pääoma 69 miljardia euroa kesäkuussa

Sijoitusrahastojen pääoma laski kesäkuussa 1,77 miljardilla eurolla. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 68,7 miljardia euroa.  Uutta pääomaa rahastoihin sijoitettiin yhteensä 756 miljoonaa euroa. Negatiivinen kurssikehitys kuitenkin kutisti pääomaa 2,52 miljardilla eurolla.

​Osakerahastojen pääoma laski 5,8 prosenttia, eli 1,5 miljardia euroa. Pääomaa lunastettiin rahastoista 106 miljoonaa euroa. Markkinakehitys samaan aikaan kutisti pääomaa 1,4 miljardilla eurolla. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kesäkuun lopussa 24,1 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma pieneni 1,1 miljardia euroa (4,7 %) ollen kuukauden lopussa 21,8 miljardia euroa. Rahastoista lunastettiin pääomaa 478 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti negatiivinen kurssikehitys pienensi pääomaa 599 miljoonalla eurolla.

Lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat kesäkuun aikana 1,0 miljardia euroa (9,4 %). Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 1,1 miljardia euroa. Samaan aikaan markkinakehitys kutisti sitä 118 miljoonalla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 12,1 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma laski kesäkuussa 190 miljoonaa euroa (2,0 %). Rahastoihin merkittin uutta pääomaa 133 miljoonaa euroa. Samaan aikaan negatiivinen kurssikehitys söi pääomaa 323 miljoonalla eurolla. Rahastojen pääoma oli kuun lopussa 9,2 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine- ym. rahastot) pääoma laski 3,2 prosenttia ollen kuun lopussa 1,4 miljardia euroa.

Kesäkuun tuottoisin rahastoluokka oli Japaniin sijoittavien osakerahastojen luokka 2,3 prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin rahastoluokka oli kulutushyödykkeiden luokka 25,1 prosentin vuosituotolla. Myös viiden vuoden tarkastelujaksolla terveydenhoitoon sijoittavien rahastojen luokka oli tuottoisin 12,6 prosentin vuosituotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli globaaleihin valtionlainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 6,6).

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat