Sijoitusrahastojen pääoma 69 miljardia euroa maaliskuussa

Sijoitusrahastojen pääoma pieneni maaliskuussa hieman. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 69,1 miljardia euroa (- 0,5 %).  Pääomia lunastettiin rahastoista yhteensä 925 miljoonaa euroa. Kurssinousu vastaavasti kasvatti pääomaa 605 miljoonalla eurolla. 

​Osakerahastojen pääoma kasvoi maaliskuussa 0,7 prosenttia, eli 178 miljoonaa euroa. Pääomaa lunastettiin osakerahastoista 112 miljoonaa euroa. Markkinakehitys puolestaan kasvatti sitä 289 miljoonalla eurolla. Suhteellisesti eniten pääoma kasvoi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli maaliskuun lopussa 24,8 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 464 miljoonaa euroa (2,1 %) ollen kuukauden lopussa 22,1 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 352 miljoonaa euroa. Positiivinen kurssikehitys puolestaan kasvatti pääomaa 111 miljoonalla eurolla. Eniten pääoma kasvoi valtionlainojen luokassa (312 miljoonaa euroa).

Lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat maaliskuussa 337 miljoonaa euroa (3 %). Kasvusta uutta pääomaa oli 302 miljoonaa euroa ja kurssikehityksen vaikutusta 35 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 11,4 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma laski maaliskuussa 1,3 miljardia euroa (12,3 %). Rahastoista lunastettiin pääomaa lähes 1,5 miljardia euroa. Samaan aikaan positiivinen kurssikehitys kasvatti pääomaa 161 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan yhdistelmärahastojen pääoma oli kuun lopussa 9,3 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma nousi 0,7 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Maaliskuun aikana tuottoisin rahastoluokka oli Japaniin sijoittavien osakerahastojen luokka 7,1 prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin rahastoluokka oli terveydenhoidon luokka 25,2 prosentin vuosituotolla. Myös viiden vuoden tarkastelujaksolla terveydenhoitoon sijoittavien rahastojen luokka oli tuottoisin 12 prosentin vuosituotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 3,5).

Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat