Sijoitusrahastojen pääoma 69,7 miljardia euroa huhtikuussa

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi huhtikuussa 603 miljoonalla eurolla. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 69,7 miljardia euroa (0,8  prosenttia).  Uutta pääomaa rahastoihin merkittiin yhteensä 686 miljoonaa euroa, mutta negatiivinen kurssikehitys laski pääomaa 83 miljoonalla eurolla. 

​Osakerahastojen pääoma laski huhtikuussa 0,5 prosenttia, eli 130 miljoonaa euroa. Pääomaa lunastettiin osakerahastoista kuusi miljoonaa euroa. Markkinakehitys puolestaan laski sitä 123 miljoonalla eurolla. Suhteellisesti eniten pääoma kasvoi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa.  Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli  huhtikuun lopussa 24,7 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 657 miljoonaa euroa (3,0 prosenttia) ollen kuukauden lopussa 22,8 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 498 miljoonaa euroa. Positiivinen kurssikehitys puolestaan kasvatti pääomaa 159 miljoonalla eurolla. Eniten pääoma kasvoi euroalueen korkeariskisten lainojen luokassa (154 milj. €).

Lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat huhtikuussa 71 miljoonaa euroa (0,6 prosenttia). Kasvusta uutta pääomaa oli 184 miljoonaa euroa kun samaan aikaan markkinakehitys laski pääomaa 113 miljoonallla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 11,4 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma laski huhtikuussa 10,9 miljoonaa euroa (-0,1 prosenttia). Rahastoista lunastettiin pääomaa 39 miljoonaa euroa. Samaan aikaan positiivinen kurssikehitys kasvatti pääomaa 28 miljoonalla eurolla. Rahastojen pääoma oli kuun lopussa 9,3 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma kasvoi prosentin ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Huhtikuun tuottoisin rahastoluokka oli Japaniin sijoittavien osakerahastojen luokka 8,4 prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin rahastoluokka oli terveydenhoidon luokka 26,3 prosentin vuosituotolla. Myös viiden vuoden tarkastelujaksolla terveydenhoitoon sijoittavien rahastojen luokka oli tuottoisin 12,1 prosentin vuosituotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 4,6).

Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat