Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi lokakuussa

​Pörssikurssien nousu heijastui suomalaisten sijoitusrahastojen nettomerkintöihin lokakuussa. Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi 54,1 miljardista eurosta 56,3 miljardiin euroon. Rahastopääoman kasvusta 2,1 miljardia perustui suotuisaan kurssikehitykseen ja 112,9 miljoonaa euroa positiivisiin nettomerkintöihin.

Osakerahastot olivat lokakuussa suosittuja ja niihin sijoitettiin uutta pääomaa 216,3 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa (93,9 miljoonaa euroa) sijoitettiin Suomeen sijoittaviin osakerahastoihin. Osake Sektorit –luokka oli ainut osakerahastoluokka, jonka nettomerkinnät olivat negatiiviset (21,6 miljoonaa euroa). Osakerahastojen kokonaispääoma kasvoi 9,6 prosenttia ja oli lokakuun lopussa 16,7 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 159,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten uutta pääomaa tuli Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (155,1 miljoonaa euroa). Sen sijaan euroalueen valtioriski pelotti sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin 50,3 miljoonaa euroa.

Lyhyen koron rahastot eivät menestyneet lokakuussa. Niistä lunastettiin 245,5 miljoonaa euroa. Rahamarkkinarahastoista lunastettiin 309,5 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 84,4 miljoonaa euroa. Sen sijaan vähäriskisimmät käteisrahastot keräsivät 151,3 miljoonan euron positiiviset nettomerkinnät. Suotuisan markkinakehityksen myötä lyhyen koron rahastojen kokonaispääoma laski ainoastaan 142,3 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoista lunastettiin 43,6 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan sijoitettiin uutta pääomaa 23,4 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka lokakuun lopussa oli Pohjois-Amerikkaan sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 5,3 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyi lyhyen koron rahamarkkinarahastojen luokka (Sharpe 0,2). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 6,9 prosentin vuotuisella tuotolla.