Sijoitusrahastojen pääoma säilyi elokuussa vakaalla tasolla

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi elokuussa 57,4 miljardista eurosta 57,8 miljardiin euroon. Pääoman kasvu syntyi 207,7 miljoonan euron positiivisista nettomerkinnöistä sekä 186,9 miljoonan euron kurssinoususta.

Osakerahastoista lunastettiin elokuussa pääomia 185,1 miljoonaa euroa. Eniten varoja lunastettiin Eurooppaan sijoittavista rahastoista (76,3 miljoonaa euroa), kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista (41,1 miljoonaa euroa) sekä Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista (39,2 miljoonaa euroa). Suomeen sijoittavat rahastot keräsivät suurimmat positiiviset nettomerkinnät (6,3 miljoonaa euroa).

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin elokuussa uutta pääomaa yhteensä 496,1 miljoonaa euroa. Nettomerkinnät jokaiseen pitkän koron rahastoluokkaan olivat positiivisia. Eniten uusia sijoituksia tehtiin euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (198,9 miljoonaa euroa), euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (97,0 miljoonaa euroa) sekä kehittyviin markkinoihin sijoittaviin rahastoihin (92,8 miljoonaa euroa).

Elokuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 127,3 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista pääomia lunastettiin 55,3 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 72,0 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin elokuussa 22,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät pääomia 1,2 miljoonan euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli elokuun lopussa Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 39,1 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 4,2). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 17,4% vuotuisella tuotolla.

MSCI-indeksien kehitys:

MSCI World MSCI Europe MSCI North America MSCI Far East MSCI Pacific MSCI Japan MSCI Emerg. Markets MSCI Nordic
1 kk -1,09 -1,04 -1,64 0,82 0,52 -0,41 0,75 -2,60
3 kk -2,49 3,53 -5,92 -2,12 -0,89 -3,79 2,34 3,19
6 kk 3,29 3,93 2,87 4,25 3,73 1,96 12,58 7,92

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika Rahasto Tuotto % Vol.
% (12kk)
Rahastotyyppi
1 kk FF – Thailand Fund Y-USD 15,0 21,8 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
Vuod. Alusta FF – Thailand Fund Y-USD 59,6 21,8 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol.
%
Rahastotyyppi
1 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 86,6 19,2 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
3 v Danske Invest Kulta 21,7 18,5 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
5 v Danske Invest Kulta 21,0 18,5 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 23,9 19,2 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol.
%
Rahastotyyppi
Nordea Korkosalkku Plus 7,5 23,6 3,1 Korkeariskiset yrityslainat Maailma
Ålandsbanken Cash Manager 6,8 5,0 0,6 Muut lyhyen koron rahastot
eQ Rahamarkkina 1 6,3 1,1 0,1 Rahamarkkinarahastot
Evli Euro Likvidi 6,2 3,4 0,4 Muut lyhyen koron rahastot
BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt 5,7 20,0 3,4 Pitkän koron rahastot / Kehittyvät markkinat

Elokuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:
Handelsbanken Raaka-ainerahasto
Nordea 1 Emerging Consumer
Seligson & Co Kehittyvät Markkinat
Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I
Pictet-World Government Bonds-P USD
Bon 75 A1
Eufex ActiveAlpha
Head Top Picks A1
Head Top Picks A2
WIP Hakkapeliitat A1
Säästöpankki Amerikka