Sijoitusrahastojen pääoma syyskuun lopussa 59,4 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi syyskuussa 57,8 miljardista eurosta 59,4 miljardiin euroon. Pääoman kasvu syntyi 130,2 miljoonan euron positiivisista nettomerkinnöistä sekä 1,5 miljardin euron kurssinoususta.

Osakerahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa 56,8 miljoonaa euroa. Erityisesti kehittyviin markkinoihin sijoittavat rahastot olivat osakesijoittajien suosiossa, mikä näkyi yhteensä 94,4 miljoonan euron nettomerkintöinä. Pohjois-Amerikkaan, Japaniin ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista sekä sektorirahastoista lunastettiin pääomia uusia merkintöjä enemmän.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa yhteensä 137,1 miljoonaa euroa. Eniten uusia sijoituksia tehtiin euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (111,2 miljoonaa euroa). Myös euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, kehittyviin markkinoihin sekä globaaleihin korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa. Pääomia menettivät globaalit luokitellut yrityslainat ja euroalueen valtionlainarahastot.

Syyskuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 98,8 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista pääomia lunastettiin 23,3 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 75,5 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin syyskuussa 33,7 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät pääomia 1,4 miljoonan euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli syyskuun lopussa Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 31,8 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 3,8). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 14,4% vuotuisella tuotolla.

MSCI-indeksien kehitys:

MSCIWorldMSCIEuropeMSCINorth AmericaMSCIFar EastMSCIPacificMSCIJapanMSCIEmerg. MarketsMSCINordic
1 kk1,573,121,19-1,78-0,02-2,013,238,56
3 kk2,307,310,28-2,960,24-4,396,1211,86
6 kk-1,87-0,02-2,59-3,13-2,63-5,756,817,49

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot)
lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.
 

Parhaiten tuottaneet rahastot:

AikaRahastoTuotto %Vol.(12kk)Rahastotyyppi
1 kkODIN Kiinteistö16,816,7Osakerahastot / Toimialat rahoitus ja kiinteistöt
Vuod. AlustaFF – Thailand Fund Y-USD66,721,9Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
AikaRahastoTuotto %  p.a.Vol.%Rahastotyyppi
1 vFF – Thailand Fund Y-USD75,021,9Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
3 vDanske Invest Kulta19,818,0Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
5 vDanske Invest Kulta20,418,0Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 vSeligson & Co Russian Prosperity Euro25,118,9Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

RahastoSharpen lukuTuotto 1 v %Vol.%Rahastotyyppi
Ålandsbanken Cash Manager6,44,60,6Muut lyhyen koron rahastot
eQ Rahamarkkina 16,41,00,0Rahamarkkinarahastot
Nordea Korkosalkku Plus6,217,72,7Korkeariskiset yrityslainat Maailma
Evli Euro Likvidi6,12,90,4Muut lyhyen koron rahastot
BI SICAV Emerging Markets Corporate Debt5,016,83,2Pitkän koron rahastot / Kehittyvät markkinat

Syyskuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:
Front Moottoritie A1
Front Moottoritie A2
Front Suojatie A1
Front Suojatie A2
JF China A (dist) – HKD
JF Greater China A (dist) – HKD
JF Hong Kong A (dist) – HKD
JF Taiwan A (dist) – HKD
JPM Global Strategic Bond A (acc) – SEK (hedged)
Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R