Sijoitusrahastojen pääoma uuteen ennätykseen heinäkuussa

​Sijoitusrahastojen pääoma nousi heinäkuussa 2,3 miljardilla eurolla uuteen ennätykseensä. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 71,0 miljardia euroa. Uutta pääomaa rahastoihin sijoitettiin yhteensä 884 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti positiivinen kurssikehitys kasvatti pääomaa 1,4 miljardilla eurolla.

Osakerahastojen pääoma kasvoi 4,6 prosenttia, eli 1,1 miljardia euroa. Uutta pääoimaa rahastoihin merkittiin 214 miljoonaa euroa. Markkinakehitys samaan aikaan kasvatti pääomaa 897 miljoonalla eurolla. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli heinäkuun lopussa 25,2 miljardia euroa. Pitkän koron rahastojen pääoma nousi 406 miljoonaa euroa (1,9%) ollen kuukauden lopussa 22,2 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa heinäkuun aikana 220 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti kurssikehitys kasvatti pääomaa 186 miljoonalla eurolla. Lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat heinäkuun aikana 382 miljoonaa euroa (3,2 %). Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 317 miljoonaa euroa. Samaan aikaan markkinakehitys nosti sitä 65 miljoonalla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 12,5 miljardia euroa. Yhdistelmärahastojen pääoma kasvoi heinäkuussa 300 miljoonaa euroa (3,2 %). Rahastoihin merkittin uutta pääomaa 134 miljoonaa euroa. Samaan aikaan positiivinen kurssikehitys kasvatti pääomaa 166 miljoonalla eurolla. Rahastojen pääoma oli kuun lopussa 9,5 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine- ym. rahastot) pääoma nousi 7,2 prosenttia ollen kuun lopussa 1,5 miljardia euroa. Heinäkuun tuottoisin rahastoluokka oli Pohjoismaihin sijoittavien osakerahastojen luokka 6,8 prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin rahastoluokka oli kulutushyödykkeiden luokka 25,3 prosentin vuosituotolla. Viiden vuoden tarkastelujaksolla terveydenhoitoon sijoittavien rahastojen luokka oli tuottoisin 12,3 prosentin vuosituotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 3,5).

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat