Sijoitusrahastojen pääoma ylitti 60 miljardia lokakuussa

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi lokakuussa 59,4 miljardista eurosta 60,2 miljardiin euroon. Pääoman kasvu syntyi 405,6 miljoonan euron positiivisista nettomerkinnöistä sekä 326,8 miljoonan euron kurssinoususta.

Osakerahastoihin sijoitettiin lokakuussa uutta pääomaa 409,8 miljoonaa euroa. Eniten varoja sijoitettiin Suomeen sijoittaviin rahastoihin (110,2 miljoonaa euroa), kehittyviin markkinoihin sijoittaviin rahastoihin (109,8 miljoonaa euroa) sekä Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin (90,0 miljoonaa euroa). Vain Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin sijoittavista rahastoista sekä sektorirahastoista lunastettiin pääomia uusia merkintöjä enemmän.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin lokakuussa uutta pääomaa yhteensä 288,3 miljoonaa euroa. Eniten uusia sijoituksia tehtiin euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (254,6 miljoonaa euroa). Myös euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin, globaaleihin korkeariskisiin yrityslainoihin, globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sekä kehittyviin markkinoihin sijoittaviin rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa. Pääomia menettivät vain euroalueen valtionlainarahastot.

Lokakuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 303,7 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista pääomia lunastettiin 92,6 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 211,1 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin lokakuussa 9,9 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät pääomia 1,3 miljoonan euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli lokakuun lopussa Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 31,1 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 3,9). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 16,1% vuotuisella tuotolla.

MSCI-indeksien kehitys:

MSCI
World
MSCI
Europe
MSCI
North America
MSCI
Far East
MSCI
Pacific
MSCI
Japan
MSCI
Emerg. Markets
MSCI
Nordic
1 kk 2,16 2,76 2,26 0,60 0,80 -0,02 1,35 0,52
3 kk 2,64 4,86 1,78 -0,38 1,30 -2,43 5,41 6,29
6 kk -0,98 4,31 -3,11 -3,71 -2,91 -6,28 5,66 5,12

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot)
lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika Rahasto Tuotto % Vol.
% (12kk)
Rahastotyyppi
1 kk Contango Hyödyke Beta 8,7 15,2 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
Vuod. Alusta FF – Thailand Fund Y-USD 65,5 20,5 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol.
%
Rahastotyyppi
1 v FF – Thailand Fund Y-USD 87,2 20,5 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
3 v Danske Invest Kulta 18,7 18,0 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
5 v Danske Invest Kulta 21,5 18,0 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 25,6 18,3 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol.
%
Rahastotyyppi
eQ Rahamarkkina 1 6,7 1,0 0,0 Rahamarkkinarahastot
Ålandsbanken Cash Manager 6,0 4,3 0,6 Muut lyhyen koron rahastot
Evli Euro Likvidi 5,8 2,6 0,3 Muut lyhyen koron rahastot
Nordea Korkosalkku Plus 5,6 14,2 2,4 Korkeariskiset yrityslainat Maailma
Sparinvest High Yield Value Bonds 5,5 26,0 4,6 Korkeariskiset yrityslainat Maailma

Lokakuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:

Eufex Hyödyke
JPM Global Dividend A (acc) – EUR
Ålandsbanken Eco Performance B