Sijoitusrahastojen pääoma ylitti 70 miljardia euroa toukokuussa

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Jari Virta

Johtava lakimies

Omaisuudenhoito ja sijoitusrahastot

Vaikuttaminen

Marjo Lapatto

Mediapäällikkö

Media, EU-viestinnän koordinointi, vakuutuksen, arvopaperien, sijoitusrahastojen ja talletussuojan viestintä, sidosryhmät