Sijoitusrahastojen vuosi 2012: Sijoitusrahastoihin runsaasti uutta pääomaa

Suomalaisten sijoitusrahastojen vuosi 2012 oli hyvä. Rahastopääomassa lähestyttiin kriisiä edeltävien huippuvuosien tasoa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa vuoden jokaisena kuukautena enemmän kuin niistä lunastettiin.

​Vuoden lopussa sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 66,3 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi vuoden aikana 10,9 miljardia euroa eli 20 prosenttia. Tästä uutta pääomaa oli 4,7 miljardia euroa. Suotuisa markkinakehitys puolestaan kasvatti pääomaa 6,2 miljardilla eurolla. Rahastopääoman kehityksessä tapahtui käänne, sillä vuonna 2011 rahastojen kokonaispääoma laski 10 prosenttia edellisvuodesta.

Rahastojen pääomasta oli vuoden lopussa osakerahastoissa 22,4 miljardia euroa (33,7 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 22,1 miljardia euroa (33,4 %), lyhyen koron rahastojen osuus 10,5 miljardia euroa (15,9 %) ja yhdistelmärahastojen osuus 9,8 miljardia euroa (14,8 %). Muiden rahastojen, kuten hedge-rahastojen, osuus oli vuoden lopussa 1,4 miljardia euroa (2,2 %).

Suurimmat muutokset rahastopääoman jakaumassa tapahtuivat pitkän koron rahastoissa, joiden osuus kasvoi 3,2 prosenttia, sekä lyhyen koron rahastoissa, joiden osuus pieneni 4,7 prosenttia.

Suomalaiset rahastot pärjäsivät eurooppalaisessa vertailussa

Kokonaisuutena eurooppalaisten sijoitusrahastojen kehitys oli positiivista huolimatta pitkittyneestä velkakriisistä ja euroalueen talouden painumisesta taantumaan. Euroopan keskuspankin toimet rauhoittivat markkinoita ja Euroopan pääosakeindeksit nousivat noin 20 prosenttia vuoden 2012 aikana.

Eurooppalaisiin rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa lähes 123 miljardia euroa tammi-syyskuun 2012 aikana. Maittain vertailtuna tilanne on kuitenkin hyvin kaksijakoinen; kun Etelä-Euroopan kriisimaista lunastettiin varoja niin Pohjois-Eurooppaan sen sijaan virtasi runsaasti uutta pääomaa. Suomalaiset rahastot pärjäsivät hyvin maittain vertailtuna ja saivat merkittävän määrän uusia sijoituksia.

Lähes joka viidennellä suomalaisella on rahastosijoituksia

Arviolta noin 700 000 yksityishenkilöä omistaa Suomessa rahastosijoituksia. Kotitalouksien osuus rahastopääomasta oli syyskuun lopussa 12,2 miljardia euroa eli 19,5 prosenttia. Jos kotitalouksien rahastosijoituksiin lasketaan mukaan myös sijoitussidonnaiset vakuutukset, nousevat kotitalouksien rahastosijoitukset 23,2 miljardiin euroon eli 37 prosenttiin rahastopääomasta.

Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat