Sijoitusrahastojen vuosi 2013: Uusia sijoituksia 4,7 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yhteensä 4,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi positiivisen markkinakehityksen siivittämänä 4,1 miljardilla eurolla. Vuoden 2013 lopussa rahastojen pääoma saavutti kaikkien aikojen ennätyksen: 75,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen. 

Rahastojen yhteenlasketusta arvonnoususta peräti 80 prosenttia oli peräisin osakerahastoista. Loppu kertyi yhdistelmärahastoista, joiden sisältämien osakesijoitusten kehitys oli myös hyvää.

milj. EURNettomerkinnät, joulukuu 2013Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013Pääoma 31.12.2013
Osakerahastot     131     2 772        28 441
Yhdistelmärahastot     145        158        10 808
Pitkän koron rahastot    -182           1        22 166
Lyhyen koron rahastot     283     1 551        12 141
Vaihtoehtoiset rahastot       25        194          1 567
Yhteensä     402     4 675        75 123


Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,4 miljardia euroa, kertyi maailmalle sijoittaviin osakerahastoihin. Maailmarahastot sijoittavat globaalisti eri maanosien yritysten osakkeisiin.

Rahastopääoman kokoon suhteutettuna suurin kasvu syntyi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa. Rahastojen pääoma yli nelinkertaistui vuoden aikana. Japanin osakemarkkinoihin on tuonut uutta virtaa uuden pääministerin aloitteesta toimeenpantu elvyttävä rahapolitiikka.

Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin vuoden aikana 375 miljoonaa euroa, minkä lisäksi rahastopääomien arvo laski 329 miljoonalla eurolla. Kehittyvien maiden osakerahastojen tuotot jäivät vuonna 2013 negatiivisiksi.

Parhain tuotto tuli viime vuonna Suomeen sijoittavista osakerahastoista, joiden vuosituotto ylsi 28,2 prosenttiin. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla paras menestyjä oli kuitenkin Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,12).  Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Vuosi 2013 oli erinomainen sijoitusvuosi. Vuotta leimasi keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkuminen ja osakekurssien vahva nousu. Korkosijoittajan kannalta vuosi oli haasteellisempi, mutta osakesijoitukset tuottivat kiitettävästi”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,milj. EURNettomerkinnät, joulukuu 2013Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013Pääoma 31.12.201312 kk:n tuotto (ka.)
Suomi           -52        -326   4 63328,2 %
Pohjoismaat            10         423   3 30522,3 %
Eurooppa             7         646   5 28218,0 %
Pohjois-Amerikka         125         956   2 88826,2 %
Japani            5         363      50420,9 %
Tyynenmeren alue           -1          10      2645,5 %
Kehittyvät markkinat         -61        -375   5 459-3,5 %
Maailma          81      1 357   5 22519,4 %
Toimialarahastot          16       -280      88016,2 %
Yhteensä        1312 77228 441 

Pitkän koron rahastot kehittyivät osakerahastoja heikommin. Rahastojen nettomerkinnät olivat vuoden aikana vain miljoona euroa ja pääomien arvonmuutos ylsi juuri ja juuri positiiviseksi 36 miljoonalla eurolla. Parhaiten pärjäsivät euroalueelle sijoittavat pitkän koron rahastot.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,2.

Pitkän koron rahastot,milj. EURNettomerkinnät, joulukuu 2013Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013Pääoma 31.12.201312 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR-2427304 905 0,8 %
Luokitellut yrityslainat EUR 158 888 061  2,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-394262 341 8,1 %
Valtioriski maailma -6-103243 -9,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma -3-5353 579 -0,4 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma18   11 380  3,4 %
Kehittyvät markkinat            -69-6051 656 -7,4 %
Yhteensä-182   122 166 

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat