Sijoitusrahastolakiesitys kohentaisi suomalaisrahastojen kilpailukykyä

Finanssiala ry on tyytyväinen esitykseen uudeksi sijoitusrahastolaiksi. Valtiovarainministeriö muun muassa esittää, että puhtaasti kansallista sijoitusrahastosääntelyä karsitaan ja sijoitusrahastolain soveltamisalaa selkeytetään.

Ehdotus uudeksi rahastolaiksi toisi suomalaisia sijoitusrahastoja samalle viivalle eurooppalaisten kilpakumppanien kanssa. Valtiovarainministeriön työryhmä muuttaisi muun muassa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoja ja laskisi osuudenomistajien vähimmäismäärää.

Esityksen mukaan yhtiöiden ei muun muassa enää olisi pakko järjestää vuosittaista rahasto-osuudenomistajien kokousta, vaan ne voivat kutsua kokouksen koolle pyynnöstä. Tilintarkastajien pitäisi edelleen tarkastaa myös sijoitusrahaston arvonlaskennan oikeellisuus, mutta jatkossa riittäisi, että tarkastus tehdään vähintään kerran vuodessa.

”Esitys vie sääntelyä oikeaan suuntaan. Ehdotukset mahdollistaisivat rahastojen entistä selkeämmän ja kustannustehokkaamman toiminnan ja olisivat myös sijoittajien etu. Ehdotus pohjautuu ministeriön työryhmän mietintöön. Osuudenomistajarekisterin kehittäminen ja joitakin muita asioita siirrettiin jatkovalmisteluun. Ehdotuksen antamisen jälkeen onkin heti syytä ryhtyä pohtimaan näitä asioita.”, sanoo FA:n johtava lakimies Jari Virta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat