Sijoitusrahastolakiin muutoksia

EU:n sijoitusrahastodirektiiviin (ns. UCITS V) tehdyt muutokset täsmentävät säilytysyhteisöjen tehtäviä ja korostavat niiden vastuuta. Lisäksi palkitsemisjärjestelmiä koskeva sääntely yhdenmukaistuu pankkeja vastaavaksi ja rahastoyhtiöitä koskevat sanktiot tiukentuvat.

​Jatkossa säilytysyhteisöjen tehtäviä säädellään huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin aiemmin. Lakimuutosten lisäksi tehtäviä täsmennetään suoraan sovellettavalla EU-asetuksella. Uusi sääntely lisää sijoittajansuojaa, mutta samalla lisääntyvät velvoitteet kasvattavat kustannuksia. Johtava lakimies Jari Virta Finanssialan Keskusliitosta toteaa myös, että säilytystoiminta voi tulevaisuudessa keskittyä isojen, globaalien toimijoiden käsiin, mikä helposti vähentää kilpailua Suomen kaltaisilla pienillä markkinoilla.

Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmiä säännellään jatkossa samaan tapaan kuin pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä. Rahastoyhtiöllä palkitsemisjärjestelmän tulee olla sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa. Tiedot palkka- ja palkkiopolitiikasta pitää julkistaa rahastoesitteessä, avaintietoesitteessä ja vuosikertomuksessa.

EU-sääntelyn täytäntöönpanossa on korostettu suhteellisuusperiaatteen merkitystä. Finanssikriisin jälkeen valmistellut säännökset on laadittu suuria globaaleja finanssitoimijoita varten. ”Käytännön soveltamisessa onkin otettava huomioon yksittäisen rahastoyhtiön koko ja sisäinen organisaatio sekä sen liiketoiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus”, Virta sanoo.

Lainmuutokset tuovat myös uusia sanktioita, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa rahastoyhtiöitä koskevat sanktiot pankkien ja sijoituspalveluyritysten kanssa. Tämän vuoksi sanktioiden enimmäismäärät nousevat huomattavasti.

Sijoitusrahastolakiin tehdyt muutokset tulivat voimaan 21.3.2016.