EU

Sijoitustuotteiden vertailu kuluttajalle entistä helpommaksi

Kuluttajien on tulevaisuudessa entistä helpompi vertailla erilaisia sijoitustuotteita keskenään. EU-parlamentissa neuvotellaan parhaillaan asetuksesta, joka yhtenäistäisi erilaisista sijoitustuotteista myyntitilanteessa annettavaa tietoa.

​”Tavoitteena on, että kun kuluttaja marssii vaikka pankin tai vakuutusyhtiön tiskille ja tahtoo sijoittaa varojaan jollakin tavoin, hän saisi eteensä eri sijoitustuotteista samankaltaisen paperin eli avaintietolomakkeen, joita olisi helppo verrata rinnakkain. Avaintietolomakkeesta löytyisivät samat asiat samoilta paikoilta, oli kyse sitten rahastosta, johdannaisesta tai vaikkapa henkivakuutuksesta,” kertoo Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta

Sijoitustuotteiden vertailua koskevan PRIPs-asetuksen lisäksi EU:ssa neuvotellaan samaan aikaan vakuutustuotteiden myyntiä koskevasta IMD2-direktiivistä. Direktiivin tarkoituksena on lisätä vakuutusasiakkaiden suojaa.

Suomen asiakkaansuoja jo nyt hyvällä tasolla

Direktiivin myötä kaikkien vakuutuksia myyvien tahojen on tuotava asiakkaalle selkeästi ilmi, mitä tahoa he edustavat. Vakuutuksia voi myydä vakuutusyhtiön oman myyntihenkilön lisäksi vakuutusyhtiön asiamies tai vakuutusmeklari. Asiamiehestä esimerkiksi käy vaikkapa autokauppias, joka tarjoaa autoa ostavalle kuluttajalle autoon vakuutusta. Euroopassa kuluttajille ovat tuttuja myös vakuutusmeklarit, jotka toimivat kilpailuttajina ja riippumattomina vakuutusten vertailijoina asiakkaan lukuun. Suomessa vakuutusmeklarit tarjoavat palveluitaan enemmän yritysasiakkaille. ”Asiakkaansuojan kannalta on olennaista tietää, millainen sidonnaisuus vakuutuksia myyvällä asiamiehellä tai meklarilla on vakuutusyhtiöihin. Suomessa on jo voimassa laki, joka kieltää vakuutusmeklareita ottamasta palkkioita muilta kuin asiakkailtaan. Näin vältetään se, että meklarit tarjoaisivat asiakkaalle tämän edun vastaisesti sellaisia vakuutuksia, joista meklarit hyötyisivät itse eniten,” Pekonen-Ranta sanoo. Direktiivi tuo etuja asiakkaalle myös siinä, että vakuutusten myyntikäytännöt muuttuvat yhdenmukaisemmiksi ja selkeämmiksi riippumatta siitä, mitä kautta vakuutuksen ostaa. Finanssialan Keskusliitto toivoo, että direktiivi jättäisi kuitenkin jäsenmaille liikkumavaraa vakuutusten myyntiä koskevaan omaan lainsäädäntöönsä. ”Suomessa vakuutusten myyntiä koskeva sääntely on toiminut hyvin ja se on tietyiltä osin muuta Eurooppaa tiukempaa. Mikäli EU:sta tulisi kovin yksiselitteiset ohjeet uusista sääntelymääräyksistä, olisi melko todennäköistä, että hyvistä suomalaisista käytännöistä jouduttaisiin luopumaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on juuri tuo vakuutusmeklareiden kielto ottaa palkkiota muualta kuin edustamaltaan asiakkaalta,” sanoo FK:n Mari Pekonen-Ranta. ”Vakuutusten myyntikäytännöt ovat niin erilaisia eri jäsenmaissa, että täysin yhtenäisen mallin löytäminen olisi melkoisen hankalaa.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat