Sijoitusvakuutuksista maksetaan aina verot

Sijoitusvakuutukset eli säästöhenkivakuutukset, kapitalisaatiosopimukset ja eläkevakuutukset rinnastetaan toistuvasti julkisuudessa veronkiertoon. Finanssialan Keskusliiton (FK) varatoimitusjohtajan Esko Kivisaaren mielestä rinnastus on totuudenvastainen, sillä kyse on täysin laillisista sijoitustuotteista, joihin ei liity mitään hämärää ja joista verottaja saa omansa, kun sen aika on.

​​
Sijoitusvakuutuksissa vakuutukseen liitetyn omaisuuden omistaa vakuutusyhtiö. Varojen sijoittamisesta kertynyt tuotto on siten vakuutusyhtiön tuloa. Kansainvälinen käytäntö on, ettei vakuutusyhtiöiden omistamia allokaatioita tai niiden muutoksia veroteta vakuutuksenottajan verotuksessa eikä sijoituskohteen luovutus tai vaihtaminen realisoi veronalaista tuloa vakuutuksenottajalle.

Tuotto ei ole missään tapauksessa verovapaata vakuutuksenottajalle eivätkä sijoitusvakuutukset muutenkaan mahdollista mitään verokikkailua. Sijoitukselle kertyneestä tuotosta maksetaan vero siinä vaiheessa, kun sopimus päättyy tai tuottoa muutoin nostetaan.

Tappiota ei voi vähentää verotuksessa kuten osakesijoittamisessa

Kivisaaren mukaan viimeaikaisessa keskustelussa on unohtunut myös se, että sijoitusvakuutuksiin tehdyn sijoituksen tappiota ei voi vähentää verotuksessa samalla tavalla kuin osakesijoittamisessa. ”Verottajan näkökulmasta tuote voi nykyisellään ainoastaan tuoda verotuloja. Verot siis maksetaan, kun varat nostetaan vakuutuksista. Ei metsän kasvustakaan makseta veroja vuosirenkaiden karttuessa vaan vasta kun metsä kaadetaan.”

Eläketurvakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan nimenomainen eläkesäästäminen ei ole lisääntynyt, vaikka luottamus lakisääteiseen eläketurvaan on selvästi heikentynyt. Kuitenkin lähes 60 prosenttia kotitalouksista kertoi jollain tavoin säästävänsä ”pahan päivän” varalle.

Kivisaari muistuttaa, että lukuisat verokohtelun muutokset näivettivät yksilöllisen eläkevakuutuksen mutta tarve varautua aikaan, jolloin vanhuuden krempat toden teolla vaivaavat, ei ole kadonnut mihinkään.

”Kansankapitalismin vahvistamiseksi on tärkeää, että suomalaisille on tarjolla erilaisia kotimaisia tapoja sijoittaa ja varautua mm. seniorivaiheen hoivantarpeeseen. Osakesijoittaminen ei sovi kaikille, sillä se vaatii riittävästi kertapääomaa sekä markkinoinen aktiivista seurantaa. Sijoitusvakuutusten, kapitalisaatiosopimusten ja rahastojen avulla suomalainen sijoittaja pystyy hajauttamaan riskiä ja kartuttamaan pääomaansa vaikkapa elämän ehtoon ”pahoja päiviä” varten”, Kivisaari painottaa.

Kivisaari pitää tärkenä, että hallitusohjelman mukaisesti tehdään kokonaisselvitys eri sijoitusmuotojen verokohtelusta. ”Se koskee kaikkia yksityishenkilöille myytäviä sijoitustuotteita, eikä vain vakuutuksia.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat