Simuloitu shokki ei horjuttanut vakuutusyhtiöitä EU-viranomaisen stressitestissä

Kuva: Shutterstock
  • Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt ovat selvinneet hyvin Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn stressitestistä.
  • Hyvää tulosta edesauttoi erityisesti yhtiöiden vahva vakavaraisuus.

EIOPA toteuttaa säännöllisesti stressitestejä eurooppalaisille vakuutusyhtiöille arvioidakseen, kuinka hyvin eurooppalainen vakuutussektori pystyisi selviytymään vakavasta, mutta uskottavasta rahoitus- ja taloustilanteen epäsuotuisasta kehityksestä. Valvojat käyttävät stressitestien tuloksia apuna muun muassa vakuutussektorin haavoittuvuuksien tunnistamisessa. Vuoden 2021 stressitestissä keskityttiin pitkittyneen koronapandemian ja pitkäaikaisen matalan korkotason vaikutuksiin vakuutusyhtiöiden pääomiin ja likviditeettiin.

Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt ovat selvinneet Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn stressitestistä hyvin. Stressitestin perusteella eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden taloudellinen vakaus ei ole uhattuna ankarissakaan talousolosuhteissa.

Euroopan vakuutusalan vakavaraisuusaste oli vuoden 2020 lopussa 217,9 prosenttia. Muun muassa tämän vahvan puskurin ansiosta yhtiöt selvisivät testistä ilman vaurioita.

”Olen iloinen siitä, että yhtiöt eivät missään vaiheessa ilmoittaneet, että sitoumukset vakuutuksenottajia kohtaan olisivat olleet vaarassa”, sanoo EIOPAn puheenjohtaja Petra Hielkema tiedotteessa.

EIOPAn stressitestin tavoitteena oli arvioida erilaisten ääritilanteiden vaikutuksia yhtiöihin ja niiden haavoittuvuuteen. Tärkeämpää kuin yksittäisen toimijan onnistuminen tai epäonnistuminen testissä oli löytää ne alueet, joissa valvojan toimenpiteitä tarvitaan.

”On tärkeää, että vakuutussektorin tilaa seurataan stressitestein”, toteaa Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

”Positiivinen tulos näinkin vakavien stressiskenaarioiden seurauksena kertoo sitä, että parhaillaan käynnissä olevan Solvenssi II -direktiivin uudelleentarkastelun ehdottama maltillinen vaatimusten lieventäminen on oikeansuuntainen toimi. Niiden jälkeen vakuutettujen turva säilyy erinomaisena.”

Suomalaisyhtiöistä stressitestiin osallistuivat OP Ryhmä ja Sampo.