Sopimus USA:n kanssa tuo finanssialan asiakkaille uusia kysymyksiä

Suomi on tehnyt sopimuksen Yhdysvalloissa verovelvollisina olevien henkilöiden ja yritysten verotietojen vaihdosta USA:n kanssa. Sopimus velvoittaa suomalaiset finanssilaitokset, kuten pankit, rahastoyhtiöt, sijoituspalveluyritykset ja henkivakuutusyhtiöt tunnistamaan USA:ssa verovelvollisina olevat asiakkaansa ja raportoimaan heidän omistamistaan tileistä ja sijoituksista USA:n veroviranomaiselle IRS:lle (Internal Revenue Service). Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

​Kyseessä on ns. FATCA-sopimus (Foreign Account Tax Compliance Act), jonka avulla Yhdysvallat haluaa estää USA:ssa verovelvollisten henkilöiden ja muiden tahojen veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta. Raportoitavia tietoja ovat muun muassa korkotulot, osingot ja johdannaisten perusteella saadut tulot, henkivakuutuskorvaukset sekä osakkeiden ja velkakirjojen bruttomyyntihinnat. Tietojenantovelvoite ei koske suomalaisia työeläkelaitoksia.

Verolakimies Mona Redsven Finanssialan Keskusliitosta kertoo, että tavalliselle asiakkaalle sopimus tuo lisää kysymyksiä vaikkapa tiliä avattaessa, sijoitusta tehtäessä tai henkivakuutuskorvausta maksettaessa.

”Kysymykset voivat tuntua meneillään olevaan asiointiin nähden epäolennaiselta, mutta niiden avulla pankki tai muu finanssilaitos tunnistaa USA:ssa verovelvollisena olevat asiakkaansa ja kerää vaaditut tiedot USA:n veroviranomaista varten. Sopimus edellyttää, että finanssilaitosten on aktiivisesti etsittävä uusien ja nykyisten asiakkaidensa joukosta USA:ssa verovelvollisia asiakkaita”, Redsven sanoo.

USA:ssa verovelvollisia tahoja ovat mm. USA:n kansalaiset (myös henkilöt, joilla on kaksois- tai kolmoiskansalaisuus), henkilöt, jotka oleskeluluvan (Green Card) turvin ovat USA:ssa, USA:han rekisteröidyt yritykset sekä yritykset, joiden merkittävinä omistajina on USA:ssa verovelvollisia henkilöitä.

EU:n alueella FATCA laajentaa myöhemmin myös EU-maiden välistä verotietojen vaihtoa. EU:n säädösten mukaan yksittäisen jäsenmaan on annettava kaikille muille EU-jäsenmaille samat tiedot, jotka se toimittaa jollekin EU-alueen ulkopuoliselle maalle, tässä tapauksessa USA:lle. Verotietojen vaihtoa valmistellaan myös EU- ja OECD-maiden välillä.

Finanssilaitokset alkavat kerätä FATCA-tietoja vuoden 2014 aikana. Ensimmäinen raportointi USA:lle tapahtuu vuonna 2015.

On tärkeää, että finanssiyritysten asiakkaat vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin mahdollisimman kattavasti, vaikka eivät pitäisikään kyselyä aiheellisena omalla kohdallaan. Finanssilaitosten on raportoitava asiakkaiden tiedot verottajalle siinäkin tapauksessa, että asiakkaalta ei ole saatu vastauksia kysymyksiin.

FATCA-sopimuksen tuomat velvoitteet tullaan kirjaamaan suomalaiseen lainsäädäntöön ja verohallinto on laatimassa tarkkoja ohjeita sopimuksen soveltamisesta Suomessa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat