EU

Sopu pankkikriisin pelisäännöistä tervetullut

Finanssialan Keskusliitto pitää tervetulleena viime yönä EU:n valtiovarainministerien kokouksessa saavutettua sopua pankkien elvytys- ja kriisinkatkaisudirektiivistä. On silti valitettavaa, että kompromissin myötä kansallisille viranomaisille on jäämässä varsinkin sijoittajavastuun (bail in) osalta harkintavaltaa. Sovun syntyminen on kuitenkin tärkeä askel kohti hyvin toimivaa pankkiunionia.

​Elvytys- ja kriisinhallintadirektiivin tavoitteena on luoda kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut ja kriisien rahoitusjärjestelyt pankkien mahdollisten ongelmatilanteiden hoitoa varten. Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Reima Letto sanoo, että sijoittajavastuun kannalta olisi ollut parasta, jos kansallista liikkumavaraa olisi ollut mahdollisimman vähän. Kriisinratkaisun rahoitus tulisi puolestaan kaikissa maissa rakentua kansallisten rahastojen varaan.

”Sijoittajavastuuseen liittyvä kansallinen pelivara lisää oikeudellista epävarmuutta ja voi johtaa ongelmissa olevien pankkien epäyhtenäiseen kohteluun ja pankkien välisen kilpailutilanteen vääristymiseen. Pelisäännöt pitäisi olla mahdollisimman yhtenäiset, jotta niin suurten kuin pientenkin maiden pankkeja kohdeltaisiin samalla tavalla”, Letto sanoo.

Letto pitää myös tärkeänä, että elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin liittyvät trilogineuvottelut sekä direktiiviin läheisesti kytkeytyvä talletussuojadirektiivin muutos saadaan valmisteltua mahdollisimman pikaisesti. ”Vasta tämän jälkeen meillä on edellytykset siirtyä kohti yhteiseurooppalaista kriisinratkaisumekanismia”, Letto toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat