Sote-huollon monikanavarahoitusta puretaan

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on perustanut työryhmän, joka selvittää vaihtoehtoja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamiseksi.

​STM:n tiedotteen mukaan työn tavoitteena on tehokkaasti ja vaikuttavasti toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä. Työryhmä laatii selvityksen vaihtoehdoista, joilla voidaan selkiyttää sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä poistaa sen ongelmia.

STM:stä kerrotaan, että selvityksessä on huomioitava kaikki rahoituskanavat, kuten valtionosuudet, kuntien rahoitus, Kela, työeläke- ja vakuutusyhtiöt, työnantajat ja työntekijät, seurakunnat, potilasvakuutus ja muut vastuuvakuutukset sekä palvelujen käyttäjien maksamat asiakasmaksut.

Työryhmän puheenjohtajina toimivat sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Työryhmässä on mukana laajasti eri järjestöjä ja sote-huollon rahoittajia. Finanssialan Keskusliitosta mukana on toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Työryhmän työn tulee valmistua 28.2.2015 mennessä.