Sote toisi yksityiset palvelut täydentämään julkisia – etenkin seniorit hyötyisivät

Finanssiala ry:stä (FA) on hyvä, että sote-uudistus on taas nytkähtänyt eteenpäin. Tämänhetkisessä sote-luonnoksessa erityisen hyvää on linjaus, että yksityiset palvelut toimivat julkisen järjestelmän täydentäjinä.

Sote-uudistuksessa kelluntaperiaatteeksi kutsutaan järjestelmää, jossa julkiset etuudet kuuluvat kaikille, jotta muun muassa vanhuuden palvelutarpeeseen voi myös varautua itse. Itse hankitut palvelut siis ikään kuin kelluvat julkisen järjestelmän päällä. Tällöin yksityiset palvelut ovat julkista järjestelmää täydentäviä, eivät korvaavia.

Hallituksen esitysluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää hyviä ehdotuksia, jotka huomioivat kansalaisen yksilölliset tarpeet ja niihin liittyvät valinnanmahdollisuudet sekä mahdollistavat niiden täydentämisen. Uudistuksesta hyötyvät erityisesti ikääntyneet, vammaiset ja erityisryhmät. Esimerkiksi asiakasseteleitä voisi käyttää apuvälineiden ostamiseen ja setelillä ostettavia palveluja voisi täydentää lisäpalveluilla. Henkilökohtaisen budjetin täydentäminen omalla rahoituksella olisi myös mahdollista.

”Julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistämisestä tulee tehdä mahdollisimman helppoa. Kansalaisen on tärkeää myös tietää, milloin ja miten julkista rahoitusta voi täydentää omalla rahalla. Esimerkiksi senioriaikana on tärkeää, että julkista rahoitusta voi halutessaan täydentää”, sanoo FA:n kehityspäällikkö Päivi Luna.

Finanssialalla on halua ja mahdollisuuksia kehittää uudistuksen myötä ratkaisuja, joilla palveluiden rahoitus saadaan asiakkaiden kannalta toimivaksi. FA painottaa palveluiden laajaa valinnanvapautta, kustannusvaikuttavuutta ja vaikuttavuuden mittaamisen merkitystä.

Hallituksen esitysluonnos lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle ja ehdotuksia täsmennetään.