Sotesta puuttuu yhä hallitusohjelmassa luvattu palvelulupaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslainsäädännöstä annettu hallituksen esitysluonnos tavoittelee kaikille yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluita kohtuullisilla kustannuksilla ja asiakkaiden valinnanvapautta lisäten. Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää erittäin tärkeänä, että valinnanvapauden avulla asiakkaan itsemääräämisoikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa parannetaan. Tähän tarvitaan myös yhteiskunnan antamaa palvelulupausta, sillä sen avulla kansalaisen tietäisi, mistä osasta hänen palvelujaan vastaa yhteiskunta ja mikä on hänen omalla vastuullaan.

FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari patistaa hallitusta määrittelemään julkisen palvelulupauksen kuten hallitusohjelmassa on luvattu. ”Tieto yhteiskunnan tarjoaman palvelun sisällöstä auttaa asiakasta kantamaan myös itse vastuuta omasta tilanteestaan ja tekemään niitä valintoja, joista on eniten hyötyä. Reilua on myös saattaa tieto mahdollisista palveluihin kohdistuvista rajauksista kansalaisten tiedettäväksi”, Kivisaari korostaa.

Sote -uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä mahdollisuuksia yksityisen palvelumarkkinan muodostumiselle. Kivisaaren mukaan on hyvä, että esityksessä yhteiskunnan kustantamia palveluja voi asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin osalta täydentää itse maksetuilla lisäpalveluilla. ”Oma rahoitus ei kuitenkaan missään tilanteessa saa pienentää asiakkaan saaman julkisen rahoituksen määrää.”

”Tuemme vahvasti ajatusta myös siitä, että asiakas voi tarvittaessa ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita myös omalla rahoituksellaan. Tämä edistää asiakkaalle toimivan ratkaisun löytymistä ja toimivien markkinoiden syntymistä. Vakuutuksella turvattu rahoitus samoin kuin oma rahoitus ovat tärkeä osa asiakkaan valinnanvapautta”, Kivisaari toteaa.

Valinnanvapaus on vapaaehtoista

Hallituksen lakiesityksen mukaan valinnanvapauden tavoitteena on monipuolistaa valinnan mahdollisuuksia. Valinnanvapauden antaminen edellyttää myös palveluohjauksen, ja neuvonnan kehittämistä.

Kivisaaren mukaan on tärkeää, että maksusetelillä, asiakassetelillä ja henkilökohtaiselle budjetilla voidaan tukea valinnanvapautta ja helpottaa asiakasta saamaan omaan tilanteeseensa parhaiten sopiva palvelu. ”Tarvitaan myös asiakassuunnitelman ja yhtenäisten arviointikriteerien kehittämistä, jotta kansalaiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa esimerkiksi henkilökohtaisen budjetin myöntämisessä. Tämä olisi erittäin tärkeää ikääntyneiden hyvinvoinnin rahoituksen kannalta, jossa yhteiskuntamme kohtaa suurimmat haasteet lähivuosina.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat