STM: Eläkevarat riittävät edelleen eläkkeiden maksamiseen

Työeläkejärjestelmä
on uudessa tilanteessa, koska tänä vuonna ensimmäistä kertaa eläkkeitä
maksetaan enemmän kuin eläkemaksuina kerätään varoja, kertoo sosiaali-
ja terveysministeriö. Maksutasapainossa tapahtuva muutos on ollut
tiedossa jo vuosia ja siihen on varauduttu eläkemaksuvarojen
rahastoinnilla. Maksusuhteen muutoksella ei ole vaikutusta eläkkeiden
maksamiseen eikä se vaaranna työeläkejärjestelmän tulevaisuutta.

​Eläkerahastot ovat kasvaneet niin, että yksityisten alojen työeläkejärjestelmän rahastoidut varat olivat yhteensä 97,3 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa. Eläkkeet rahoitetaan tällä hetkellä eläkemaksuilla sekä eläkerahastojen sijoitustuotoilla. Rahastojen pääomaa ei edelleenkään käytetä eläkkeiden maksamiseen.

Työeläkkeiden rahoitus on järjestelmän alusta lähtien perustunut tekniikkaan, jossa suurin osa maksuilla kerätyistä varoista käytetään eläkkeiden maksamiseen ja loppuosa rahastoidaan tulevien eläkkeiden varalle. Eläkkeiden rahoituksen kehittymistä seurataan jatkuvasti, ja eläkevarojen turvaaminen on tärkeä syy muun muassa työeläkejärjestelmän vakavaraisuussäännösten uudistamiselle.

Työeläkkeisiin tarvittavat varat kerätään työnantajien ja työntekijöiden maksamilla työeläkemaksuilla. Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat eläkemaksuista, ja sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksun vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 työnantajan keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 17,35 prosenttia palkasta. Alle 53-vuotias työntekijä maksaa eläkemaksua 5,15 prosenttia ja 53 vuotta täyttänyt työntekijä 6,5 prosenttia palkastaan. Ensi vuoden työeläkemaksu vahvistetaan syksyllä.