STM valmistelee vakuutusten tarjontaan uutta sääntelyä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esittää vakuutusten tarjoamista koskevaa uutta lainsäädäntöä. Ehdotuksessa esitetään vakuutusten myyntiä koskevia menettelytapoja ja tiedonantovelvoitteita. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa ammattimainen ja luotettava asiakaspalvelu, korkeatasoinen asiakkaansuoja sekä vakuutuksentarjoajien toiminnan tehokas valvonta.

​Uudessa laissa säännellään tarkemmin vakuutusten myynnin menettelytavoista, kuten asiakkaan tarpeiden selvittämisestä ennen vakuutuksen myymistä ja vakuutusta koskevista tiedonantovelvoitteista. Vakuutuksentarjoajan on toimittava asiakkaan edun mukaisesti, ja mahdollisten eturistiriitatilanteiden hallintaan on luotava sisäiset järjestelyt. Myyntihenkilöstön ammattitaitovaatimukset täsmentyvät. Uusia vakuutuksia suunniteltaessa tulee käyttöön uudet tuotehallintaa koskevat säännökset.

Uusi laki pohjautuu EU-direktiiviin, jonka tulee olla kansallisesti voimassa ensi helmikuussa. Lausuntokierros on nyt alkamassa, ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyn alussa.

Vahinkovakuutusten keskeisistä ominaisuuksista annetaan jatkossa tiivistetty ja yksinkertainen avaintietolomake. Sijoitusvakuutusten sääntelyä yhtenäistetään muiden sijoitustuotteiden myynnin menettelytapasääntelyn (MiFID) kanssa.

Finanssialan Keskusliitto on ollut mukana STM:n työryhmässä, joka on valmistellut lausuntokierrokselle tulevan esityksen vakuutusten tarjonnasta.

”Projekti on ollut pitkä, mutta nyt alkaa loppusuora häämöttää. Meille on tärkeää saada sääntely pian hyväksyttyä, jotta alalle jää aikaa ison uudistuksen täytäntöönpanoon. Direktiivistä johtuvista velvoitteista seuraa, että sääntely lisää vakuutusyhtiöiden ja niiden asiamiesten erilaisia hallinnollisia velvoitteita. Sijoitusvakuutusten myynnin menettelytapojen yhtenäistäminen muiden sijoitustuotteiden sääntelyn kanssa on mielestämme hyvä asia”, sanoo Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat