Stoppi tapaturmille – erityisesti turvallisuuskulttuuria on parannettava

Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljänneksi korkein ja lähes 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-aikana. "Erityisesti turvallisuuskulttuuria on Suomessa parannettava", vaatii johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kari Paaso puhui Säätytälolla uuden kansallisen tavoiteohjelman julkistamistilaisuudessa. Ohjelma sisältää kaikkiaan 92 toimenpidettä.

”Laajin osuus ohjelmassa on päihteiden käytön aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen sekä kaatumis- ja putoamistapaturmien ehkäiseminen”, Paaso sanoi.

Vajaa kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Viikonloppuöinä jopa puolet päivystykseen tulevista tapaturmapotilaista on päihtyneitä. Alkoholista johtuvien tapaturmien vähentämiseksi ohjelmassa ehdotetaan muun muassa muutoksia alkoholi- ja järjestyslakiin sekä ruorijuopumuksen rajan alentamista 0,5 promilleen. Lisäksi esitetään tapaturmapotilaan puhalluttamista ja päihteiden riskikäyttöön puuttumista sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla.

Ohjelmaa on ollut laatimassa sosiaali- ja terveysministeriön asettama koordinaatioryhmä, johon myös Finanssialan Keskusliitto kuuluu. Ohjelman tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman laatineeseen koordinaatioryhmään kuuluu laajasti edustajia eri ministeriöistä, virastoista, laitoksista ja järjestöistä.