Sujuva ja turvallinen laskun maksaminen tutuksi iäkkäille

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu ja Finanssiala ry (FA) järjestävät keskiviikkona 4.3. tilaisuuden Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa tavoitteena rohkaista ja tukea asiakkaita siirtymisessä paperilaskun käytöstä sähköiseen laskutukseen. ”Sähköisten palveluiden käyttäminen on luontevaa suurelle osalle suomalaisia. Useimmat haluavat käyttää digitaalisia palveluita, ja paluu entiseen koettaisiin ongelmallisena. Tukea ja rohkaisua tarvitaan kuitenkin heille, joille digitaalisten palveluiden käyttö ei ole niin tuttua”, sanoo FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Digitaaliset palvelut takaavat pääsyn palveluihin tasavertaisesti kaikkialla Suomessa. Digitalisoituminen koskee koko yhteiskuntaa.

”Suomalaiset ikääntyvät Euroopan maista nopeimmin ja haluamme yhteistyökumppaniemme kanssa varmistaa, että kaikki saavat helpot ja turvalliset palvelut myös toimintakyvyn heikentyessä. Finanssialan yritykset ovat aktiivisia digiopastajia ja käyttävät opastukseen runsaasti resursseja. Olemme aloittelemassa yhteistyötä myös Digi- ja väestötietoviraston kanssa tavoitteena osallistua valtakunnallisen digiopastamisen toimintamallin rakentamiseen”, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Digiopastuksen toimintamalli pohjautuu valtiovarainministeriön Auta-hankkeeseen, jonka tehtävänä on ollut kehittää toimintamalli asiakkaiden avustamiseksi digitaalisten palvelujen käytössä.

Mobiili- ja verkkopankissa maksaminen suosituinta

FA:n viime keväänä ilmestyneen kotitalouksien maksamista käsittelevän Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista maksaa laskunsa pääasiallisesti mobiili- tai verkkopankissa. Verkkopankissa maksaminen on lisääntynyt etenkin yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Tällä hetkellä jo 86 prosenttia 65-74 -vuotiaista on verkkopankin käyttäjiä ja 75-79 -vuotiaistakin 70 prosenttia.

”Myös ne asiakkaat, joilla ei ole tietokonetta ja verkkopankkitunnuksia, hyötyvät sähköisestä maksamisesta. Suoramaksu on kätevä palvelu heille, joilla ei ole tietokonetta tai älypuhelinta sähköisen asioinnin palvelujen hyödyntämiseen”, kertoo prosessivastaava Anita Andsten Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelusta.

Suoramaksulla maksaminen on täysin automaattista. Maksutapa sopii ihmisille, jotka eivät omista tietokonetta ja mobiililaitetta. Pitkäkyntisten mahdollisuudet heikkenevät, kun käteisen käyttö vähenee ja maksut hoituvat digitaalisesti. Sähköinen lasku pienentää ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä. Suoramaksua käyttää pääasiallisena tai toissijaisena laskunmaksutapanaan 13 prosenttia FA:n kyselyyn vastanneista.

”Tarvitaan tietoa, ehkä vähän rohkeuttakin ja myös tukea siirtymiseen paperilaskusta sähköiseen laskutukseen. Keskiviikon tilaisuudessa on paikalla monen pankin digiopastajia, joilta on mahdollista kysyä lisää sähköisistä laskunmaksutavoista”, sanoo kehityspäällikkö Kristiina Siikala FA:sta.

Siikala on koordinoinut yhteistä maksamisen pilottia, jonka ovat suunnitelleet ja toteuttavat Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun ja Finanssiala ry:n lisäksi Helsingin Vanhusneuvosto, Helsingin Seniori-info, Kampin palvelukeskus sekä Kaapelin mediakeskus.

Erilaisia asiakkaita ja erilaisia maksutapoja

Viime vuonna lähetetyistä 1,2 miljoonasta Helsingin kaupungin eri toimialojen ja liikelaitosten laskuista sähköisenä oli noin 35 prosenttia. Sosiaali- ja terveysalan henkilöasiakkaiden laskuista sähköisiä on tällä hetkellä noin 20 prosenttia.

”Monelle tulee edelleen kotiin paperilasku, joka maksetaan verkkopankissa. Jos lasku tulisi suoraan verkkopankkiin, kuten e-lasku tulee, on siitä monia hyötyjä: Maksut hoituvat ajallaan huolettomasti ja muistutuslaskut ja mahdolliset perintäkulut jäävät tulematta. Lasku voi mennä tililtä maksuun automaattisesti tai sitten vasta kun sen on itse tarkistanut ja hyväksynyt”, Andsten toteaa.

Helsingin kaupungin ja Finanssiala ry:n yhteisen pilotin tavoitteena on rohkaista ja tukea ikääntyviä asiakkaita siirtymään paperilaskusta sähköiseen laskutukseen. Pilotissa tuodaan esille sähköisen maksamisen hyötyjä asiakkaille ja pankkien ja Enter ry digiopastajat opastavat sähköisen laskun käyttöönottoon. Kampin tilaisuuden jälkeen järjestetään opastusta 17. maaliskuuta Kustaankartanon palvelukeskuksessa, jossa painopisteenä on suoramaksun käytön opastus.

Maksamisen pilotin kesto on puoli vuotta ja loppuraportin avulla saadaan kokeilussa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset jakoon myös laajemmin tiedoksi mm. eri kuntiin. Pilotin avulla halutaan selvittää, miten ikääntyneiden asiakkaiden laskun maksua voitaisiin helpottaa digitalisaation avulla ja samalla tehostaa kaupungin taloushallintoa.