Suojaa silmäsi! – aloite ilotulittamisen rajoittamisesta on vasta eduskunnan rattaissa

Vuosi sitten neljä alaikäistä sai vakavia silmävammoja ilotulitteista. Finanssiala ry muistuttaa yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa, että ilotulitteiden käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta. Silmävammoja saaneista alaikäisistä kaksi oli myös käsitellyt ilotulitetta itse.

Ilotulitteet aiheuttavat joka vuosi lukuisia silmävammoja ja tulipaloja. Kaikkiaan vakavia silmävammoja hoidettiin viime vuodenvaihteessa 13 kappaletta. Ilotulitteista aiheutuvien sairaalahoitoa vaativien silmävammojen määrä vaihtelee vuosittain kymmenen ja kolmenkymmenen välillä.

Silmävammojen määrä on laskenut sen jälkeen, kun vuonna 2009 asetettiin suojalasien käyttöpakko ja rajattiin ilotulitteiden myynti ja käyttö vain täysi-ikäisille. Turhia vahinkoja tapahtuu kuitenkin edelleen. Vain harvalla vammautuneella on ollut suojalasit, ja osa vammautuneista on ollut katsojia.

”Jos ikärajoja noudatettaisiin ja suojalaseja käytettäisiin, myös yleisössä, silmävammojen määrä vähenisi entisestään”, huomauttaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Petri Mero.

Jotta vahinkojen määrä saataisiin pysyvästi vähenemään, Finanssiala ry esittää, että ilotulitusoikeus rajattaisiin vain luvan saaneille ammattilaisille. Ilotulitteiden kansalaiskäytön kieltävä kansalaisaloite sai yli 65 000 allekirjoitusta, ja se on tällä hetkellä talousvaliokunnan käsittelyjonossa. Vasta vuodenvaihteen jälkeen selviää, missä vaiheessa valiokunta ehtii aloitetta käsitellä.

Aloitetta on Finanssiala ry:n lisäksi tukemassa joukko terveys-, potilas- ja vammais- sekä eläinjärjestöjä. Esimerkiksi Lääkäriliitto perustelee ilotulitteiden käytön rajoittamista sillä, että Ilotulitteiden aiheuttamat vammat ja terveyshaitat liittyvät lähes yksinomaan kuluttajakäyttöön.

Myös talot vaarassa

Pelastuslaitoksille uusivuosi tuo noin 100 ilotulitteista aiheutunutta keikkaa. Vahinkoja voidaan vähentää ilotulitulittamalla tarpeeksi etäällä rakennuksista.

”Myös ilotulitteiden ampujan kuntoa kannattaa tarkkailla, jotta raketit ja padat syttyvät ja laukeavat sinne, minne suunniteltiinkin”, Mero huomauttaa.

Käytön rajoituksissa seurattaisiin pohjoismaista trendiä, sillä sekä Norjassa että Ruotsissa on asetettu rajoituksia yksittäisten kansalaisten ilotulittamiselle.

”Maailmalla ilotulittamiselle on esitetty turvallisempia ja todennäköisesti myös ilmaston kannalta puhtaampia vaihtoehtoja, kuten lasershow. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on jo kokeiltu drone-lennokkeihin perustuvia ilotulitusten kaltaisia led-valonäytöksiä”, Mero kertoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat