Suomalainen finanssiala kymmenessä sivussa – palkkaus, henkilöstö…

Finanssialan työtä kuvaava tutkimus Töissä finanssialalla 2019 on julkaistu. Se on tutkimuskooste, johon on koottu finanssialan henkilöstön työhön ja osaamiseen liittyviä asioita. Julkaisu sisältää osia Finanssiala ry:n tekemistä tutkimuksista ja selvityksistä. Koosteessa on hyödynnetty myös käytettävissä olevia tilastoja ja muita julkisia aineistoja.

​Julkaisussa esitellään työn muutokseen liittyviä tulevaisuuden osaamistarpeita, sekä jatkuvan oppimisen tärkeyttä. Alan palkat ovat kilpailukykyisiä verrattuna useisiin muihin toimialoihin, Naisvaltaisella alalla toivottaisiin myös johtotehtäviin enemmän naisia.

Ohessa on myös laajempi kalvopaketti finanssialan työstä ja sen tekijöistä.

Töissä finanssialalla 2019

Töissä finanssialalla 2019 kalvopaketti