Suomalainen pankkitoiminta terveellä pohjalla

Suomessa toimivien pankkikonsernien julkaisemien ennakkotietojen mukaan alan tulos vuodelta 2011 säilyi hyvänä. Tulosten kohentumiseen vaikuttivat korkokatteen kasvu ja luotto- ja arvonalentumistappioiden väheneminen. Pankkikonsernien vakavaraisuus säilyi edelleen hyvänä.

​Talletusten määrä pankeissa lisääntyi ja luottojen kysyntä säilyi vilkkaana. Hieman edellisvuotta korkeampi korkotaso ja marginaalien nostaminen paransivat pankkien korkokatetta. Suomessa luottojen kasvu oli selkeästi nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Etenkin asuntoluottojen kysyntä jatkui vahvana koko vuoden. Kotitalouksilla oli vuoden lopussa asuntolainoja 6,6 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin.

Pankkien talletuskanta kasvoi vuoden 2011 aikana tuntuvasti. Talletuksia oli lähes 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sen sijaan sijoitusrahastojen pääomat supistuivat 10 prosenttia, ja henkivakuutuksen vakuutussäästöt kolme prosenttia edellisvuodesta. Sijoituspalveluiden kysynnän lasku näkyi etenkin arvopaperikaupasta saatujen tuottojen vähenemisenä.

Pankkikonsernit kirjasivat vuoden aikana arvonalentumistappioita lähes puolet vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hoitamattomien lainojen määrä kasvoi hieman, mutta säilyi edelleen vähäisenä. Vain puoli prosenttia luotto- ja takauskannasta on ongelmasaamisia.

Hallinto- ja henkilöstökulut kasvoivat vuoden aikana hieman. Henkilöstön määrä kasvoi pankkisektorilla viime vuoden aikana noin 500 työntekijällä.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen, puh. 020 793 4261
analyytikko Elina Salminen, puh. 020 793 4258