“Suomalainen rahasto pitää talouden asiantuntijuuden Suomessa”

Mitä tapahtuu, kun joku sijoittaa suomalaiseen rahastoon? Sijoitettu pääoma luonnollisesti kasvaa, mutta samaan aikaan rahaston pyörittäminen tuottaa työtä ja asiantuntijuutta Suomeen. Seligson & Co -rahastoyhtiön toimitusjohtaja Ari Kaaro muistuttaa, että on kaikkien etu, että Suomessa on kasvualusta suomalaiselle rahastoasiantuntijuudelle.

On selvää, että Suomessa sijaitseva sijoitusrahasto tuo Suomeen työtä, varallisuutta ja verotuloja. Suomalainen rahastoyhtiö työllistää lukuisia asiantuntijoita, kuten analyytikoita, salkunhoitajia ja tilintarkastajia. Kun kaikki asiantuntijat ovat Suomessa, se tuo finanssipalvelut lähemmäs palveluiden käyttäjiä, työnhakijoita ja mediaa.

”Kun rahastoteollisuus on Suomessa, esimerkiksi media pystyy ihan vain soittamaan ja kysymään suomeksi, missä mennään rahastorintamalla,” Kaaro toteaa. Hän puhui Finanssiala ry:n sijoitusrahastoja käsittelevässä tiedotustilaisuudessa 18. maaliskuuta.

Lisäksi rahastoyhtiöt hankkivat monia palveluita alihankintana, esimerkiksi IT-palvelut. Tämä tuo muillekin kuin finanssialan suomalaisille yrityksille työtä ja talousosaamista.

Sijoitusrahastojen toiminta keskittyy Euroopassa yhä harvempiin paikkoihin. Kaaron mukaan Irlanti ja Luxemburg ovat lainsäädännössään varta vasten tähdänneet siihen, että niistä tulisi rahastokeskuksia.

”Puolet EU:n rahastopääomasta on tällä hetkellä Irlannissa ja Luxemburgissa”, Kaaro huomauttaa.

Rahastojen kauppa toimii vilkkaasti yli rajojen. Yhdessä maassa rekisteröity rahastoyhtiö voi perustaa rahastoja muihin maihin ilman paikallista toimipistettä. Rahastot ja rahastoyhtiöt valitsevat kotipaikkansa parhaimman toimintaympäristön perusteella.

”Jotta suomalaiset rahastoyhtiöt pärjäisivät jatkossakin, on niiden toimintaedellytysten oltava samat kuin muissa EU-maissa”, Kaaro summaa.