Suomalainen työtapaturmavakuutus – poikkeuksellinen järjestelmä maailman huipulta, kiteyttää ministeri Aino-Kaisa Pekonen

Työntekijät, työnantajat ja koko yhteiskunta hyötyvät arvokkaasta työstä, jota Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on tehnyt jo sadan vuoden ajan. Näin kiteytti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen TVK:n 100-vuotisjuhlaseminaarissa.

Lakiin perustuvaa työtapaturmavakuuttamista harjoittavat yksityiset vakuutusyhtiöt. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus koskee kaikkia työsuhteessa töitä tekeviä työntekijöitä. Myös yrittäjä voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti.

”Työtapaturmavakuutusjärjestelmämme on kansainvälistä huipputasoa. Se on sadan vuoden aikana onnistunut seuraamaan yhteiskunnallista kehitystä ja kytkeytymään työelämän muutoksiin”, Pekonen kehuu.

Toinenkin puhuja tilaisuudessa, kansainvälisen sosiaaliturvajärjestön ISSAn presidentti, professori Joachim Breuer, pitää Suomen työtapaturmavakuutusjärjestelmää kansainvälisesti poikkeuksellisena.

”Suomen järjestelmä, jossa valtio määrää mitä vakuutetaan ja yksityiset vakuutusyhtiöt tarjoavat turvan, on kuin valtiojohtoisten ja markkinaehtoisten järjestelmien yhdistelmä. Sadan vuoden aikana Suomeen on luotu ympäristö, joka tuottaa turvaa ja vakautta työntekijöille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle.”

TVK:n keskeisin tehtävä ja on vakuutusyhtiöiden työn ja yhtenäisen käytännön tukeminen sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon koordinointi. Tapaturmavakuutuskeskuksen jäseniä ovat työtapaturmavakuutusta harjoittavat vahinkovakuutusyhtiöt, Valtiokonttori sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on Suomen vanhin sosiaalivakuutus. Ensimmäisestä työtapaturmavakuutuksesta Suomessa säädettiin 125 vuotta sitten vuonna 1895. Suomi oli neljäs maa maailmassa, joka päätti säätää työntekijöiden tapaturmien korvaamisesta.